Programfeil i hjernen

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Buonomano, Dean

  Brain bugs

  How the brain’s flaws shape our lives. 310 s, ill. New York, NY: W.W. Norton, 2011. Pris USD 26

  ISBN 978-0-393-07602-8

  Forfatteren er professor ved Departments of Neurobiology and Psychology and the Brain Research Institute ved University of California, Los Angeles (UCLA). Brain bugs er hans første bok skrevet for et bredt publikum.

  Tittelen spiller på «programfeil» i hjernen og hvordan disse påvirker oss i det daglige. Hans underliggende premiss er: «Humans live in a time and place we didn’t evolve to live in.» Han mener at vi må bruke kunnskap fra nevrovitenskapene og psykologi til å erkjenne våre innebygde svakheter og kompensere for disse med vår rasjonalitet.

  Boken er delt inn ni lettleste kapitler: The Memory Web, Memory Upgrade Needed, Brain Crashes, Temporal Distortions, Fear Factor, The Advertising Bug, Unreasonable Reasoning, «The supernatural Bug» og Debugging.

  Forfatteren gir i hvert kapittel leseren en elementær innføring i oppdatert nevrobiologi og psykologi og illustrerer så sine poenger med eksempler fra vårt daglige liv. Vår «gammeldagse» hjerne gjør at vi nesten kontinuerlig feiloppfatter, husker galt, trekker feilslutninger, lar oss påvirke av irrasjonalitet og frykt med store konsekvenser både på individ- og samfunnsnivå. Fra det storpolitiske (amygdala politics), over hasard (probability blindness) til investeringer i finansprodukter vi ikke forstår (animal advertising). I en tid hvor tall, kalkulasjon og selvstendig vurdering blir stadig viktigere, strever vår hjerne med en programvare som er bedre tilpasset til å oppdage slanger.

  Det er et vell av kuriøse eksempler. Som kvinnen som sier «da-da», men som, når man lukker øynene, viser seg å si «ba-ba». Så åpner vi øynene igjen og hører «da-da». En instruktiv illustrasjon på at hjernen velger å tro på øynene fremfor ørene, hvilket kan ha betydd liv eller død for titusenvis av år siden. Og apropos «tro». Troen på en gud presenteres som en «brain bug» («Gods in the Brain»), selv om forfatteren tilføyer at dette evolusjonsmessig kan ha vært nyttig idet det styrker altruisme og individuell samvittighet og ville ha vært en konkurransefordel for et primitivt samfunn. Forfatteren går også langt i å hevde at angstlidelser, fobier og posttraumatisk stresslidelse langt på vei skyldes slike atavistiske «bugs» i de delene av hjernen som er assosiert til emosjoner og frykt.

  Forfatteren fører et ledig språk, fremmedord er forbilledlig forklart og resonnementene gjort tilgjengelige for en opplyst allmennhet. På minussiden må det anføres at det dessverre er svært sparsomt med illustrasjoner. For de aller fleste kolleger vil boken trolig gi mange overraskende innsikter. Og man skal være seriøst humørløs for ikke å trekke på smilebåndet under lesingen. Boken er i mine øyne en stimulerende leseopplevelse og anbefales!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media