Tiltak mot misbruk av vanedannende midler

Nyheter Allmennmedisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mange mennesker bruker benzodiazepiner for lenge.

  Selv om rekrutteringen til langtidsbruk av benzodiazepiner og zopiklon/zolpidem (z-hypnotika) er på vei ned nasjonalt og internasjonalt, er det fremdeles en god del mennesker som bruker benzodiazepiner for lenge. En ny metaanalyse publisert i British Journal of General Practice viser at enkle intervensjoner kan redusere bruken signifikant (1). Etter et systematisk søk i Cochrane central, MEDLINE og Embase fant forfatterne tre studier med fem intervensjoner som viser at brev til pasienten med informasjon om benzodiazepinbruk og eventuelt en oppfølgingssamtale reduserer bruken (oddsratio (OR) = 2,04; 95 % konfidensinterval (KI) = 1,48 – 2,83) og øker sannsynligheten for at vedkommende skal klare å slutte med benzodiazepiner signifikant (OR = 2,31; 95 % KI = 1,29 – 4,17).

  Andre oversiktsartikler har vist at også mer omfattende intervensjoner inklusive støttegrupper og kontrolltiltak overfor forskrivere, også fungerer. De tiltakene som skal til, er ofte lite krevende og innebærer ikke noen form for moralisering, kun informasjon om mulige negative konsekvenser av bruk. Det som kreves, er at man skaffer seg en oversikt over de langtidsbrukende pasientene man har i sin praksis og problematiserer langtidsbruken der man synes dette er indisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media