God dansk lærebok i øre-nese-hals-sykdommer

Sverre Steinsvåg Om forfatteren
Artikkel

Bull, Peter

Clarke, Ray

Oto-rhino-laryngologi

2. utg. 240 s, ill. København: FADL”s Forlag, 2011. Pris DKK 400

ISBN 978-87-7749-665-3

Målgruppen for denne danske læreboken er primært medisinstudenter og ferske spesialistutdanningskandidater. Den dekker de mest grunnleggende delene av faget.

Boken inneholder 42 kapitler. Hvert kapittel omfatter til dels svært begrensede deler av faget. For eksempel er det egne kapitler om trommehinnen og neseskilleveggen. Samtidig er alt om hode-hals-kreft samlet i et annet.

Oppdelingen i seg selv fungerer bra. Plassen de ulike delene av faget har fått, kan imidlertid diskuteres. Det er også eksempler på ulogisk og inkonsekvent inndeling. Kapittel 8 heter Otitis media. Der finner man et underkapittel som heter Otitis media acuta. Da er det spesielt at neste hovedkapittel, kapittel 9, også heter Otitis media acuta.

Hvert kapittel avsluttes med et avsnitt med kliniske poenger. Her oppsummerer forfatterne kapitlets hovedbudskap i kulepunkter. Dette er bra. Det er en rekke illustrasjoner, og de fleste er relevante og gode. I nest siste avsnitt finnes en rekke flervalgsspørsmål med etterfølgende svar, noe som er nyttig. Innholdsfortegnelsen er detaljert og god.

Hovedinntrykket er at dette er en nyttig bok for målgruppen. Kan man det som står der, kan man mye om øre-nese-hals-sykdommer.

Anbefalte artikler