Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Anne Gitte Hertzberg

I dette nummeret

Nyheter

Charlotte Haug
Truls E. Bjerklund Johansen

Medisin og vitenskap

Rannveig Sakshaug Eldholm
Terese Stavenjord Bergheim
Lars Slørdal
Olav Spigset
Gro Oddveig Ness
Gunnar Houge
Ole Erik Iversen
Grete Midbøe
Synnøve Lian Johnsen
Grete Augestad
Ingrid Økland
Harald Helland
Sverre Stray-Pedersen  †
Line Bjørge
Eigil Fossum
Bilal Ata
Jan Eritsland
Nils-Einar Kløw
Arild Mangschau
Kirsten Krohg-Sørensen
Morten Andreas Horn*
Kjell Arne Hugaas
Rolf Salvesen
Gustav Pedersen
Elin Laxdal
Jan Wirsching
Steinar Aune
Eli Taraldsrud*
Gerd Selset Aandahl
Knut Stavem
Gunnar Kvalheim
Størker Jørstad
Egil Johnson
Erik Carlsen
Odd Mjåland*
Ragnar Stien
Geir Ole Laberg
Jan Petter Leirvåg
Joost Leeuwenberg
Roberto Bergamaschi
Helge Myrmel
Torgunn Kursetgjerde*
Alexander Schultz
Hans Hedlund
Trygve Talseth
Kaj Bo Veiersted
Lars Ole Goffeng
Rune Moian
Eirik Remo
Are Solli
Jan Erikssen
Lars Ole Goffeng
Kaj Bo Veiersted
Rune Moian
Eirik Remo
Are Solli
Jan Erikssen
Robin Holtedahl
Kaj Bo Veiersted

Profesjon og samfunn

Anna-Karina Brandal
Ingrid M. Høie
Aslak Syse
Anne Kjersti Befring
Hans Petter Schjønsby
Per Børdahl
Linn Getz

Kommentar og debatt

Karin Frydenberg
Pernille Nylehn
Johannes Løvås

Oss imellom

Astrid Marie Lavoll-Nylenna

Aktuelt i foreningen

Hans Kristian Bakke

På tampen

Marit Halvorsen