Antistoff kan forutsi forløp ved multippel sklerose

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

En ny antistofftest kan bidra til å stille tidligere diagnose ved multippel sklerose.

Multippel sklerose er en demyeliniserende sykdom med et uforutsigbart og svært varierende forløp. Hos de fleste debuterer sykdommen med et såkalt klinisk isolert syndrom. Bare om lag en tredel av disse får innen ett år et nytt utbrudd og dermed en sikker diagnose. Hos mange tar det flere år før diagnosen er fastslått.

Blant 103 pasienter med nyoppståtte symptomer og MR- og cerebrospinalvæskefunn som støttet diagnosen multippel sklerose, hadde 22 antistoffer i blod mot myelinproteinene MOG og MBP; 42 hadde antistoffer mot bare MOG-protein (1). I de påfølgende fire år (median) utviklet henholdsvis 21 (95 %) og 35 (83 %) av disse et nytt utbrudd som medførte sikker MS-diagnose, mot bare ni av de 39 seronegative pasientene (23 %; p < 0,001).

– Ved mistanke om multippel sklerose blir det stadig viktigere å få en raskest mulig diagnostisk avklaring, sier overlege Antonie Giæver Beiske ved Akershus Universitetssykehus. Årsaken er først og fremst ønsket om å igangsette immunmodulerende behandling så tidlig som mulig, slik som betainterferon og glatirameracetat, i håp om å forsinke sykdomsutviklingen. Like viktig er det å identifisere dem som ikke skal ha slik behandling. Denne antistofftesten kan bli et viktig bidrag til å bedre diagnostikk og dermed behandling av denne fryktede sykdommen, sier Beiske.

Anbefalte artikler