Defibrillering utenfor sykehus redder flere liv

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Pasienter som defibrilleres raskt etter hjertestans utenfor sykehus, lever like lenge som hjertesyke uten hjertestans.

I og rundt Rochester, Minnesota fikk 200 pasienter med hjertestans og ventrikkelflimmer utført defibrillering av trent ambulansepersonell i perioden 1990 – 2000 (1). 142 (72 %) overlevde og ble innlagt ved intensivavdeling, og 79 (40 %) ble utskrevet uten særlige nevrologiske utfall.

Femårsoverlevelse blant de 79 pasientene (79 %) var den samme som for kontrollpersoner med samme alder, kjønn og sykdom, men lavere enn for befolkningen som helhet med tilsvarende alder og kjønn (86 %, p = 0,02). 50 pasienter fylte ut et livskvalitetsskjema (SF-36). Alle livskvalitetsmål, unntatt redusert vitalitet, var lik for pasientgruppen og tilsvarende kjønns- og aldersgruppe i befolkningen som helhet.

– Tidlig basal og avansert hjerte-lunge-redning ved hjertestans er avgjørende for sjansen til å overleve, sier professor Petter Andreas Steen ved Ullevål universitetssykehus. Studien viser at de aller fleste som er i live etter utskrivning fra sykehus etter en slik episode, har et godt og like langt liv som dem uten hjertestans.

– Det er bred internasjonal konsensus om å satse sterkere på opplæring i bruk av defibrillatorer, også for ikke-medisinsk personell. Det arbeides for å utplassere slike defibrillatorer i Norge, sier Steen.

Anbefalte artikler