En og en er to

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Alessandra, Piontelli

  Twins

  From fetus to child. 244 s, ill. London: Routledge, 2002. Pris GBP 17

  ISBN 0-415-26227-5

  Boken presenterer en grundig, godt planlagt longitudinell studie av 30 tvillingpar fra fosterlivet gjennom de første barneårene. Ultralydundersøkelser og videofotografering var et nødvendig hjelpemiddel i den første del av studien, hjemmebesøk og fotografering senere. Andre enn forfatteren deltok, det var parallelle vurderinger av psykolog uten kjennskap til det som var observert i fosterlivet.

  Selv om tvillingene vokser frem i den samme livmor, er ikke miljøet likt. Det er ikke slik at de eneggede først møter forskjellig miljø etter fødselen, det gjør de så snart zygoten har delt seg. Som forfatteren sier det, kommer ingen ut av livmoren som en blåkopi av den andre. Studiene av de toeggede versus de eneggede, de monochoriale versus de dichoriale, gir spennende lesing og ny innsikt i en komplisert biologisk prosess. Etter fødselen er det ikke bare omgivelsene som former tvillingene, de former fra dag en også omgivelsene.

  Dette er en imponerende, vel undersøkt og godt skrevet bok med et flott, tidvis rørende, bildemateriale. Den gir innsikt i hvilke kompliserte biologiske, sosiale og psykologiske prosesser som former tvillingene. Hvorfor er de så like, hvorfor så forskjellige?

  Boken gir en grundig fremstilling, ikke bare av tvillinger, men av fosterliv og nyfødtliv generelt. Lesingen har vært en glede. Min entusiasme kunne godt ta seg en pause her, men også bibliografien fortjener godord. Mer enn 750 titler omfatter biologi, fødselshjelp, nyfødtmedisin, sosiale og psykologiske forhold. Tvillinger i kunst, litteratur og myte er også med. Den er en veileder til mer lesing og ytterligere innsikt.

  Boken anbefales tvillinger, foreldre med tvillinger og helsepersonell som møter tvillinger, før og etter fødselen. Den anbefales også det forfatteren Dag Solstad har kalt «den dannede allmennhet». Bildet på forsiden er en appetittvekker.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media