Ekstraordinær generalforsamling

Artikkel

Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) avholder mandag 15.9. 2003 kl 16 – 18 ekstraordinær generalforsamling på Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Oslo.

I forbindelse med generalforsamlingen blir det samme dag arrangert et kurs med tema funksjonsvurdering.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.db2?id=8058

Anbefalte artikler