Artikkel

Har du lest?

 1. Ifølge lederskribent Britt-Ingjerd Nesheim, hvor stor andel av alle aborter før uke 12 var medikamentelt indusert ved Ullevål universitetssykehus, i første halvår 2003?

 2. Hvilken lidelse er det Truls E. Bjerklund Johansen gir betegnelsen «folkesykdom uten nasjonale retningslinjer»?

 3. Hva er utgangspunktet for at lederskribenten er bedt om å drøfte et slikt tema i Tidsskriftet?

 4. Hvem ble i sommer kåret til årets kvinne i Kenya?

 5. Hvilken ordning er det Karin Frydenberg og Pernille Nylehn tar til orde for i denne utgaves kommentarartikkel?

 6. Hvilke bestemmelser i helsepersonell- og pasientrettighetsloven er det Aslak Syse og Anne Kjersti Befring drøfter i spalten Rett og urett?

 7. Hvilken hobby har psykiateren som Astrid Marie Lavoll-Nylenna har intervjuet i spalten Livet er mer…?

 8. Hvilken kroppsdel og hva slags behandling blir presentert i studien signert Gustav Pedersen, Elin Laxdal, Jan Wirsching og Steinar Aune?

 9. Hva heter sykdommen som betraktes som en risikofaktor for hjerteinfarkt, og som drøftes med en kasuistikk i dette nummer?

 10. Hvem står bak artikkelen?

Svar:

 1. Ca. 30 %.

 2. Urinveisinfeksjoner hos kvinner.

 3. Beretningen fra Anna Karina Brandal, som har hatt residiverende urinveisinfeksjoner siden småbarnsalderen. I dette nummer deler hun viktige erfaringer fra sin sykdom og sine møter med helsevesenet.

 4. Den norske legen Ling Merete Kituyi.

 5. At man innfører praksiskonsulentordningen ved alle sykehus, en ordning som hittil har vært prøvd ut ved om lag ti sykehus i Norge.

 6. De nye reglene for hvordan man skal håndtere situasjoner der foreldre nekter blodoverføring til sine barn.

 7. Torbjørn Vatnaland bruker store deler av sin fritid på studier av Henrik Ibsens liv og forfatterskap.

 8. Stentbehandling i det femoropopliteale segmentet ovenfor kneet.

 9. Osler-Rendu-Webers sykdom – en arvelig blodåresykdom som medfører blødninger fra slimhinner i nese, mage/tarmkanalen, lunger eller urinveier. Pasientene kan også ha unormale blodkar i hjernen.

 10. Morten Andreas Horn, Kjell Arne Hugaas og Rolf Salvesen.

Anbefalte artikler