Skuffende om kjønnssykdommenes historie

Florence Dalgard Om forfatteren
Artikkel

Hugh, Zachariae

Lyst og nød

Træk fra kønssygdommenes historie. 192 s, ill. Højbjerg: Hovedland, 2002. Pris DKK 238

ISBN 86-7739-625-1

Det finnes ikke noe moderne verk om kjønnssykdommenes historie på et skandinavisk språk, og en slik bok er derfor særlig velkommen. Lyst og nød er hovedsakelig en medisinsk-historisk bok som henvender seg til alle som interesserer seg for kjønnssykdommenes historie samt for HIV/AIDS-epidemiens forebygging og lovgivning. Det er forfatterens intensjon å gi en historisk oversikt over kjønnssykdommenes historie fra antikken til våre dager, samt gi oss en innføring i den aktuelle danske AIDS-politikken.

Boken er skrevet på dansk i en underholdende form, med mangfoldige sitater og henvisninger. Den er rikelig illustrert med både fargeplansjer, malerier, tresnitt og eldre fotografier av god kvalitet – men opprinnelsen savnes ofte. Innbindingen er svak, sidene har en tendens til å løsne fra ryggen.

Det er seks deler som følger en kronologisk rekkefølge fra antikken til våre dager. I hver del er det et kapittel for hver kjønnssykdom, introdusert av en klinisk beskrivelse av sykdommen etterfulgt av anekdotiske henvisninger uten helt sammenhengende tekst. Siste del av boken er kort og består av personlige betraktninger om «nedgradering av spesialiteten», behovet for «kjennskap til venerologiens klassiske sykdommer» samt dystre fremtidsutsikter for den fattige del av verden.

Hugh Zachariae har med denne boken et ambisiøst mål som dessverre blir borte halvveis i lesingen. Det er ikke tydelig fokus på kjønnssykdommer i et historisk perspektiv eller kjønnssykdomslovgivningens historie. De to temaene blandes sammen til en etter hvert uoversiktlig bok. Den manglende stringente organiseringen går på bekostning av leserens begeistring. Her mangler argumenter for hvorfor forfatteren har valgt en kronologisk ramme for boken, som ikke synes å fungere, og som ganske tidlig forlates. Videre etterlyser jeg mer historisk forankring til medisinsk kunnskap og teori om sykdommer i de forskjelllige perioder. Det er synd at et så spennende tema behandles så kortfattet og ustrukturert. Uklart er det også hvem boken henvender seg til, om det er medisinere med liten historisk kunnskap, historieinteresserte med liten medisinsk kunnskap eller helsepolitikere med ingen av delene.

Anbefalte artikler