Om finske helter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helge Eivind, Torp

  Helter i dåd og død på finsk jord

  92 s, ill. Vallset: Oplandske Bokforlag, 2002. Pris NOK 120

  ISBN 82-7518-098-8

  Mange eldre kolleger vil nok huske finlandskrigen i 1939 – 40, med innsamlinger av ryggsekker og vinterklær, de voksnes alvorlige ansikter og høytlesning fra Runebergs Fänrik Ståls Sägner. For noen kom Johan Ludvig Runeberg (1804 – 77) og Finland til å spille en særlig rolle. En av disse er den pensjonerte overlege Helge Eivind Torp på Hedmarken.

  Han har nå gitt ut en liten bok med biografiske skisser av sine finske helter, fra von Døbeln og Sandels hos Runeberg til Eugen Schaumann og Mannerheim. Forfatteren har på denne måten søkt å reise et lite minnesmerke over dem som var viktige for ham den gang han som ung lå tuberkulose- og polioinvalidisert.

  Boken er kanskje ikke noe litterært mesterverk. Den kan virke noe privat, og den er ikke alltid like gjennomarbeidet. Imidlertid minner boken vår tid om hvor viktig det er for et funksjonshemmet og sengelenket ungt menneske å ha idealer og aktivt bruke dem for å overleve og komme videre i livet. Det er i denne sammenheng man vil kunne ha nytte av å lese en slik bok.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media