Sentralstyrets møteplan, høsten 2003

  • Tirsdag 23. september kl 12 til onsdag 24. september kl 17, Soria Moria hotell og konferansesenter

  • Tirsdag 28. oktober, Legenes hus kl 9

  • Onsdag 19. november til søndag 23. november. Arbeidsmøte

  • Fredag 5. desember kl 9, Soria Moria hotell og konferansesenter

Møtereferatene legges i sin helhet ut på Legeforeningens hjemmeside (se www.legeforeningen.no/index.db2?id=14984). Referatene publiseres samme dag sentralstyrets møte blir holdt, eller senest dagen etter.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler