Sentralstyrets møteplan, høsten 2003

Artikkel
  • Tirsdag 23. september kl 12 til onsdag 24. september kl 17, Soria Moria hotell og konferansesenter

  • Tirsdag 28. oktober, Legenes hus kl 9

  • Onsdag 19. november til søndag 23. november. Arbeidsmøte

  • Fredag 5. desember kl 9, Soria Moria hotell og konferansesenter

Møtereferatene legges i sin helhet ut på Legeforeningens hjemmeside (se www.legeforeningen.no/index.db2?id=14984). Referatene publiseres samme dag sentralstyrets møte blir holdt, eller senest dagen etter.

Anbefalte artikler