Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Norsk president i europeisk organisasjon

  Norsk president i europeisk organisasjon

  Professor Tore Kristian Kvien (f. 1949), Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmets sykehus, Oslo, er valgt til visepresident i den europeiske revmatologiorganisasjonen European League Against Rheumatism (EULAR). Det innebærer at han om to år automatisk blir organisasjonens president.

  Organisasjonen ble dannet i 1947 og består av vitenskapelige medlemsorganisasjoner fra 41 land, samt pasientorganisasjoner fra 29 land. Den har som formål å stimulere og støtte forskning, forebygging, behandling og rehabilitering av revmatiske sykdommer og står bak en rekke aktiviteter og tiltak – slik som den årlige revmatologikongressen, ulike kurs og seminarer samt utgivelsen av et internasjonalt fagtidsskrift.

  Norsk lege årets kvinne i Kenya

  Norsk lege årets kvinne i Kenya

  Ling Merete Kituyi (f. 1961) er hedret som årets kvinne i Kenya på feltet menneskerettigheter. En rekke institusjoner, organisasjoner og bedrifter står bak æresprisen, som ble delt ut av Kenyas likestillingsminister.

  Under prisutdelingen ble Kituyi (Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 2712 – 3) karakterisert som en usedvanlig modig person, helt annerledes enn mange andre hvite i Kenya.

  Ling Merete Kituyi er født i Hong Kong av norske misjonærforeldre, er cand.med. fra Bergen 1987 og er nå sjeflege for FN-organisasjonene i Øst-Afrika. Hun dannet i 1995 organisasjonen Independent Medico-Legat Unit, som hvert år behandler omkring 200 saker om mishandling og tortur i kenyanske fengsler. Virksomheten var ulovlig frem til 2002, da den endelig ble godkjent. I dag er 150 leger og flere titalls psykologer, helsepersonell og jurister aktive i organisasjonen som nå får støtte fra den kenyanske legeforeningen der Kituyi er nestleder.

  Hennes ektemann er handels- og industriminister i Kenyas nåværende regjering og var i en årrekke parlamentarisk leder for det største opposisjonspartiet i landet.

  Ny fylkeslege i Oslo og Akershus

  Ny fylkeslege i Oslo og Akershus

  Petter Schou (f. 1948) er utnevnt til fylkeslege for det nye fylkeslegeembetet Oslo og Akershus. Han kommer fra en stilling som avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet.

  Schou er cand.med. fra Oslo 1975, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer 1982 og har mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten som avdelingsoverlege, klinikkoverlege, sjeflege og stedfortredende direktør. Han var fagsjef og fungerende avdelingsdirektør i Helsetilsynet før han begynte i Sosial- og helsedirektoratet.

  Amerikansk heder til Dan Olweus

  Amerikansk heder til Dan Olweus

  Professor i psykologi Dan Olweus, HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen, er tildelt Society for Research in Child Development’s pris for fremragende innsats for barns psykiske og fysiske helse. Olweus er den første ikke-amerikaner som får prisen, og det viser at hans tiltaksprogram mot mobbing og antisosial atferd har hatt betydelig gjennomslag også i USA og internasjonalt.

  Dan Olweus har utviklet et omfattende tiltaksprogram hvor målet er å skape et skolemiljø – og helst også et hjemmemiljø – som kjennetegnes av engasjement fra voksne, klare og faste grenser mot uakseptabel atferd, bruk av ikke-fientlige, negative konsekvenser ved uakseptabel atferd og positive konsekvenser ved adekvat atferd, samt tydelige og autoritative voksne som også kan fungere som gode rollemodeller.

  Den norske regjeringen har gitt Olweus og hans gruppe i oppdrag å implementere tiltaksprogrammet i stor skala i norske skoler, og for tiden er ca. 400 skoler og 125 instruktører involvert i programmet.

  Heder til Brundtland på internasjonal tobakkskonferanse

  Heder til Brundtland på internasjonal tobakkskonferanse

  Gro Harlem Brundtland er tildelt den prestisjetunge Terry Luther Award på verdenskonferansen om tobakk eller helse, som ble avviklet i Finland i august. I sin begrunnelse for å gi prisen til den tidligere generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon sa John R. Seffrin, direktør i Den amerikanske kreftforeningen, at hennes innsats for å plassere kampen mot tobakk på den politiske agenda har vært avgjørende.

  – Hun klarte å legge grunnlaget og å få til rammekonvensjonen om tobakk, sa Seffrin.

  Presidenten i World Medical Association (WMA), finske Kati Myllymäki, sier at Gro Harlem Brundtland har gjort en utmerket jobb som generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (se Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1710–3).

  – Også før hun kom til WHO hadde hun utmerket seg. Hun hadde et bredt internasjonalt nettverk både blant politiske ledere og ledere i internasjonale organisasjoner. Hun har lenge vært en internasjonalt anerkjent person, en sterk politiker og det er også godt kjent at hun er lege, sier Myllymäki. Hun legger til at det var overraskende stor motstand i begynnelsen under arbeidet med rammekonvensjonen om tobakk: – Det er derfor modig og flott gjort at prisvinneren klarte å ta disse utfordringene. Det er svært verdifullt at det er personer som er så kloke og utholdende.

  – En meget fortjenstfull tildeling, sier også lederen for WMA. – Jeg tror ikke det er mange personer som er så sterke at de hadde klart denne utfordringen slik som Gro Harlem Brundtland gjorde.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media