Økt fare for meslingutbrudd

Artikkel

For første gang siden MMR-vaksinen ble innført i Norge i 1983, har vaksinasjonsdekningen krøpet under 90 %.

Ideelt skal dekningen være 95 % for å hindre sykdomsspredning, men ferske tall fra Nasjonalt folkehelseinstitutt viser at vaksinasjonsdekningen mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR) er et godt stykke unna dette målet. Norske helsemyndigheter advarer mot konsekvensene. – Hvis dagens trend vedvarer vil vi få flere tilfeller og eventuelt også utbrudd av meslinger i Norge, konstaterer avdelingsdirektør Hanne Nøkleby ved Avdeling for vaksinasjon og immunitet ved Folkehelseinstituttet.

Det er nettopp det som nå skjer i Storbritannia, der vaksinasjonsdekningen for MMR har dalt fra 91 % i 1998 til under 85 % i fjor. Britiske helsemyndigheter sier at dette skyldes økt frykt i befolkningen pga. medieoppmerksomheten rundt de antatte helsefarene knyttet til MMR-vaksinering. I første rekke gjelder dette spekulasjonen om at vaksinering er assosiert med økt risiko for autisme. Denne spekulasjonen ble fremført i en artikkel i Lancet i 1998, men er senere blitt kraftig tilbakevist på faglig, dokumentert grunnlag. – Det er ingen vitenskapelige holdepunkter for at MMR-vaksinering kan utløse autisme, sier Nøkleby, som mener at skrekkoppslag i medier også er grunnen til at vaksinasjonsdekningen har gått ned i Norge.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2311

Anbefalte artikler