Makt og medisin

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Per, Fugelli,

  Grete, Stang,

  Bente, Wilmar,

  Makt og medisin

  Makt- og demokratiutredningen 1998-2003. Rapport nr. 57. 192 s, ill. Oslo: Unipub, 2003. Pris NOK 100

  ISBN 82 – 92028 – 62 – 5

  Her har vi med en tankevekkende og inspirerende bok/rapport å gjøre. Den har sin opprinnelse i seminaret Makt og medisin som ble arrangert høsten 2002. En diskusjon av temaet makt kan virke fremmed i relasjon til et altruistisk fag som medisin, men etter lesing av redaktørenes perspektivrike introduksjonskapittel, deler jeg deres tro på makt som et nyttig analytisk begrep innen medisinen, slik det lenge har vært i andre fag og virksomheter. Noen stikkord for å antyde karakteren og dimensjonene av medisinsk makt: leger anses som forvaltere av helse, hvilket mange rangerer som den høyeste livsverdi. Medisinsk teknologi er den moderne tids ikoner, og det å motta en leges budskap om at «alt er normalt» kan fortone seg som en nådegave.

  Etter åpningskapitlet følger ni frittstående innspill som belyser medisin og makt fra ulike vinkler. Først kommer tre gode kapitler (signert Engelstad, Hjellbrekke og Hellesnes) som introduserer sentrale begreper og relevante sosiologiske og filosofiske teorier.

  Dernest følger fire kapitler som gav dyp gjenklang hos undertegnede: Makt og eksistens (Berg), Makt og disiplinering av legestanden (Førde), Skjult medisinsk makt i samfunnet (Guldbrandsen), og Makt i lege-pasient-forholdet (Schei). Mot slutten følger et kapittel om språk, kommunikasjon og makt (Blakar), og Frich runder av med å trekke inn skjønnlitteratur på en fin måte.

  I møte med kolleger har jeg i det siste kommet i tanker om at temaet medisinsk avmakt kan være like modent for drøftelse som makt. Denne boken gir faktisk også interessante perspektiver på de grunnleggende endringene som har funnet sted i legers profesjonelle autonomi de senere årene.

  En 192 siders drøftelse av temaet makt og medisin kan imidlertid aldri bli uttømmende, og som redaktørene også påpeker, har denne boken et sterkere fokus på moral og ånd enn på kapital og struktur. Jeg tror det var et greit veivalg. En maktanalyse som fokuserer på «det medisinsk-industrielle kompleks» kan fylle en annen bok.

  De tekniske sidene ved denne publikasjonen er lite påkostet. Man kan derfor kjøpe denne inspirerende øyeåpneren for en billig penge.

  Boken anbefales for enhver kollega som er nysgjerrig og bevisst på sitt fag, uansett faglig modningsgrad og spesialitet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media