Første yrkesforening med 50 % kvinner

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er nå like mange kvinner som menn i Yngre legers forening.

  Hittil har det bare vært Norsk medisinstudentforening, Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening og Norsk forening for…
  Hittil har det bare vært Norsk medisinstudentforening, Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening og Norsk forening for palliativ medisin hvor kvinneandelen har oversteget 50 %. Illustrasjon Øystein Førre

  Medlemstallet i Yngre legers forening (Ylf) har nok en gang passert 5 000. Årsaken er registreringen av nye cand.med.-kandidater. Yngre legers forening hadde per 1. august 5 155 medlemmer, fordelt på 2 589 menn og 2 566 kvinner iberegnet leger i utlandet. Ser vi på medlemmer av Yngre legers forening under 67 år i Norge, er det totalt 5 069 medlemmer, fordelt på 2 533 menn og 2 536 kvinner.

  Om kort tid vil kvinneandelen i Yngre legers forening trolig også passere 50 % når det gjelder det totale medlemstallet, da det sannsynligvis fortsatt vil være flere menn enn kvinner som ønsker å bli overleger, og dermed overføres til Norsk overlegeforening.

  Yngre legers forening vil dermed bli den første yrkesforeningen med 50 % kvinner blant sine medlemmer.

  Blant alle Legeforeningens tilknyttede foreninger er det fra før bare tre foreninger som har en kvinneandel over 50 %. Disse er Norsk medisinstudentforening med 60 % kvinner, Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening med 71,2 % og Norsk forening for palliativ medisin som har 51 % kvinner. Norsk gynekologisk forening som per i dag har 47 % kvinnelige medlemmer, vil trolig bli neste forening med en kvinneandel over 50. Foreningen har allerede i dag 51,6 % kvinner blant sine yrkesaktive medlemmer under 70 år i Norge. I de øvrige yrkesforeningene og i fylkesavdelingene, vil det ennå gå mange år før man kommer opp i en kvinneandel på 50 %. Blant leger under 67 år i Norge har vi beregnet at kvinneandelen vil passere 50 % i 2019.

  Les mer på: www.legeforeningen.no/index.db2?id=19960

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media