Anbudskonkurranse ved offentlige innkjøp og kunngjøring

Anne Kjersti Befring Om forfatteren
Artikkel

Offentlige myndigheter er pålagt å gjennomføre anbudskonkurranser når avtalens totale verdi overstiger 200 000 kroner.

Pålegget er hjemlet i forskrift om offentlige anskaffelser av 15.6. 2001 (hjemmel i lov av 16. juli nr. 69 om offentlige anskaffelser).

Dette innebærer at konkurranse med påfølgende forhandlinger gjennomføres etter kunngjøring. Kunngjøringen gjøres nasjonalt da helsetjenester oppfattes som uprioriterte tjenester etter forskriften. En forutsetning for å kunne få avtale om å levere helsetjeneste, er deltakelse i anbudskonkurransene.

Kunngjøringen skjer i Doffin – Norsk lysingsblad samt én riksdekkende avis. Den beste måten å sikre seg at man ikke mister kunngjøringen, er å kontakte Norsk lysingsblad og be om abonnement på angjeldende CPV-kode. Hovedkode for helsetjenester er 85.

Legeforeningen er informert om at Helse Øst RHF etter sommeren vil kunngjøre anbudskonkurranse når det gjelder kjøp av laboratorie-, røntgen- og sykehustjenester med innleggelse, samt dagkirurgiske tjenester.

Flere opplysninger finnes på nettsiden til Nærings- og handelsdepartementet, på www.norsk.lysingsblad.no eller direkte til databasen: www.fidus.us/Doffin/doffin.html

Anbefalte artikler