Jus og politikk

Charlotte Haug Om forfatteren

Selv om noe er lovlig, er det ikke nødvendigvis anbefalt atferd. I Tidsskriftet nr. 16/2003, side 2319 skrev Legeforeningens forhandlingsavdeling at det ikke var i strid med helsepersonellovens bestemmelser å låne lokaler gratis av legemiddelfirmaer. Det er juridisk korrekt – man forbryter seg ikke mot norsk lov ved å ta imot et slikt tilbud. Men Legeforeningens politikk er fortsatt å fraråde at medlemmene benytter seg av tilbud om gratis lån av lokaler fra legemiddelindustrien. Det understrekes av Legeforeningens generalsekretær i en artikkel på www.legeforeningen.no. Også i Legeforeningen er det forskjell på jus, etikk og politikk.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler