Jus og politikk

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Selv om noe er lovlig, er det ikke nødvendigvis anbefalt atferd. I Tidsskriftet nr. 16/2003, side 2319 skrev Legeforeningens forhandlingsavdeling at det ikke var i strid med helsepersonellovens bestemmelser å låne lokaler gratis av legemiddelfirmaer. Det er juridisk korrekt – man forbryter seg ikke mot norsk lov ved å ta imot et slikt tilbud. Men Legeforeningens politikk er fortsatt å fraråde at medlemmene benytter seg av tilbud om gratis lån av lokaler fra legemiddelindustrien. Det understrekes av Legeforeningens generalsekretær i en artikkel på www.legeforeningen.no. Også i Legeforeningen er det forskjell på jus, etikk og politikk.

Anbefalte artikler