Ryggens biomekanikk og skademekanismer

Even Lærum Om forfatteren

Stuart, McGill

Low back disorders

Evidence-based prevention and rehabilitation. 300 s, tab, ill. Canada: Human Kinetics, 2002. Pris GBP 34

ISBN 0 – 7360 – 4241 – 5

Denne boken, som har alle ryggklinikere som målgruppe, er skrevet av en kanadisk frontfigur med imponerende publikasjonsliste vedrørende ryggens funksjonelle anatomi, biomekanikk, skademekanismer og rehabilitering.

Boken består av tre hoveddeler med 14 underkapitler. Del I omhandler vitenskapelig forankring, epidemiologi og funksjonell anatomi/biomekanikk (meget grundig). Særlig interessant er kapitlet om myter og realiteter knyttet til begrepet stabilitet. Deretter gis en grundig innføring i dagens kunnskapsbaserte viten om skademekanismer (bl.a. skiveprolaps) og forebygging med særlig fokus på arbeid og sport. Den siste delen tar for seg rehabilitering, treningsopplegg og øvelser. Det er tankevekkende at mange råd vi har gitt i årevis kanskje er mer til skade enn gavn, for eksempel «sit-ups». Viktigste hovedbudskap er «moderation in all things», og stadig variere aktivitet, kroppsbelastning og stilling, ikke minst når vi sitter og er på jobb. Eller sagt på en annen måte: unngå både under -, over- og feilbelastning.

Boken er velskrevet, oversiktlig og lettlest, selv om stoff og detaljmengden er betydelig, ikke minst vedrørende funksjonelle og biomekaniske aspekter. Referanselisten er omfattende, men det bemerkes at sentrale og relevante studier fra norsk ryggforskning ikke er tatt med (1-4).

Når det gjelder den kliniske hverdagsundersøkelsen av vanlige ryggpasienter er jeg imidlertid ikke like imponert. Den fremstår fragmentarisk og har bl.a. ikke ett ord om klinisk kommunikasjon. Her mener jeg det finnes andre og bedre alternativer (5, 6). For alle med spesiell interesse for biomekanikk, skademekanismer og trening/øvelser, kan jeg varmt anbefale boken.

1

Glomsrød B, Lønn JH, Soukop MG, Bø K, Larsen S. «Active Back School», Prophylactic management for low back pain: three year follow-up of a randomised, controlled trial. J Rehab Med 2001; 33: 26–30.

2

Haldorsen EMH, Grasdal AL, Skouen JS, Risa AE, Kronholm K, Ursin H. Is there a right treatment for a particular patient group? Comparison of ordinary treatment for long-term sick-listed employees with musculoskeletal pain. PAIN 2002; 95: 49–63.

3

Indahl A, Velund L, Reikerås O. Good prognosis for low back pain when left untampered. Spine 1995; 4: 473–7.

4

Molde Hagen E, Eriksen HR, Ursin H. Does early intervention with light mobilization program reduce long-term sick leave for low back pain? Spine 2000; 25: 1973–6.

5

Nasjonalt Ryggnettverk – Formidlingsenheten. Akutte korsryggsmerter. Tverrfaglige kliniske retningslinjer. Oslo: Nasjonalt Ryggnettverk – Formidlingsenheten, 2002.

6

Waddel G. The Back Pain Revolution. Churchill Livingston, 1998.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler