Les mer om …

Artikkel

Abortpille – enklere, sikrere og billigere

Kirurgisk provosert abort kan føre til alvorlige komplikasjoner, særlig når inngrepet skjer under uforsvarlige forhold som i mange fattige land. Provosert abort kan nå gjennomføres medikamentelt slik at komplikasjoner knyttet til operasjon unngås. Fra Haukeland Universitetssykehus og St. Olavs Hospital beskrives erfaringer med medikamentell abort i henholdsvis første og annet trimester.

Medikamentell abort – et provoserende emne?

Mifepriston ved provosert abort i annet trimester

Medikamentell abort – de første norske erfaringene

Tiden moden for legalisering av abortus provocatus?

De første tegn på schizofreni

Tidlig påvisning og intervensjon kan bedre prognosen ved psykose, men de første prepsykotiske tegn er vanskelig å oppdage og forstå. I en kvalitativ studie med 19 pasienter med schizofreni var forstyrrelser i opplevelsen av eget selv og en ekstrem opptatthet av nye ideer sentrale elementer i prodromalfasen.

Det initiale prodrom ved schizofreni – kjernedimensjoner av opplevelse og atferd

Strømulykker i arbeidslivet

Strømulykker er alvorlige og ofte dødelige. Kroniske skader i nervesystemet kan forekomme etter en lengre symptomfri latensfase. På grunnlag av en litteraturstudie gis anbefalinger om behandling og oppfølging etter slike ulykker, som i betydelig grad er underrapportert.

Akutte og kroniske skader etter strømulykker

Forekomst og forebygging av strømulykker i arbeidslivet

Karsykdommer og kirurgisk behandling

Det er flere artikler om karkirurgi i dette nummer av Tidsskriftet. Operasjonsindikasjonen ved varicer er basert på grad av subjektive plager. Ved arteriestenoser i underekstremitet kan stentimplantasjon være aktuelt, viser erfaringer fra Bergen. Torakal aortadisseksjon er en viktig differensialdiagnose ved brystsmerter.

Torakal aortadisseksjon – en viktig differensialdiagnose ved brystsmerter og EKG-forandringer

Behandling av venøs insuffisiens

Stentbehandling i det femoropopliteale segmentet ovenfor kneet

Den nye generalsekretæren

Striden omkring generalsekretærstillingen har lagt seg, og tidligere konstituert generalsekretær er nå fast ansatt i stillingen. Terje Vigen betrakter seg selv som en allsidig mann som ikke skygger unna utfordringer.

Generalistsekretæren

Sykehus med ISO-sertifisering

På Kongsvinger sjukehus har man drevet aktivt kvalitetssikringsarbeid i mange år, og som det første i Norge ble sykehuset ISO-sertifisert i 2002. Dette innebærer at Kongsvinger sjukehus tilfredsstiller kravene til et kvalitetssystem fra den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO). – Å bygge opp et kvalitetssystem og å få aksept for tankegangen og holdningene rundt dette, er ikke lett, medgir sjeflegen.

Sykehus med orden i eget hus

Anbefalte artikler