Mer dårlig nytt om hormonterapi

Tom Sundar

Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2232.

I Tidsskriftet nr. 16/2003, side 2232 er ordet gestagen forbyttet med progesteron. Det korrekte er gestagen.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler