Mer dårlig nytt om hormonterapi

Artikkel

Tom Sundar

Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2232.

I Tidsskriftet nr. 16/2003, side 2232 er ordet gestagen forbyttet med progesteron. Det korrekte er gestagen.

Anbefalte artikler