()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I heftet står det en del om observasjoner og samfunnsanalyser av homoseksuell orientering og atferd. Her er stoff som diskuteres i mange kretser. Lettvinte løsninger blir ikke lansert i heftet. At dette samfunns mest utbredte ideologi i dag lander på enkelte konklusjoner som er forskjellige fra våre, overrasker vel neppe. Og at bladet således møter skepsis fra folk med et annet etisk ståsted, er vel nokså selvsagt. Vi krever ikke monopolutbredelse på vår forståelse og forventer heller ikke at andre har monopol på sin. Konstruktive diskusjoner om vitenskapelige metoder og funn må alle tåle. Andres budskap blir etter vårt skjønn i rimelig grad gjennomgått i heftet. I den grad folk – uansett ideologisk ståsted – måtte finne konkrete feil i det, må dette gjerne formidles til redaksjonskomiteen for de 33 kristne organisasjoner og kirkesamfunn som støtter utgivelsen. Påviste feil kan så bli korrigert i neste opplag.

  Det skal fremheves at heftet primært er for dem av oss som har en klassisk kristen forståelse av seksualitet, dvs. forstår Bibelen som Guds ord. Følgelig er det først og fremst for den som er interessert i hva Guds ord sier om seksualitet og da i særdeleshet homoseksualitet – i dette tilfellet. Nettopp ved å holde oss til Skriften ønsker vi å få frem at kjærligheten fra Gud og til våre medmennesker er overordnet. Dette betyr eksempelvis at uakseptable utstøtningsmekanismer som er blitt brukt i vårt og andre samfunn opp gjennom tidene overfor mennesker med ulike typer seksuell atferd, ikke har støtte fra Bibelen eller oss.

  Norges kristelige legers forening støtter utgivelsen av heftet Homofili og kristen tro. Den enkelte kan selv vurdere innholdet, da hele heftet er tilgjengelig på nettstedet www.homofili.com.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media