Beskjeden effekt av grønn resept

Artikkel

Gode legeråd om kosthold og fysisk aktivitet kan endre pasienters livsstil, men effektene er ofte svake. Det slår Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) fast i en fersk rapport. Rapporten er gjennomført på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet, for å belyse om effekten av livsstilsråd, såkalt grønn resept, gitt av allmennleger til pasienter er god nok til å ha en egen takst for dette. I Folkehelsemeldingen foreslo helseministeren å innføre denne livsstilstaksten, og den ble innført som takst 101 i den nye normaltariffen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2343

Anbefalte artikler