Norges kristelige legeforening i dårlig selskap

Reidar Kjær Om forfatteren
Artikkel

Bladet Homofili og kristen tro ble utgitt i sommer av 33 kristelige organisasjoner og kirkesamfunn i fellesskap, inkludert Norges kristelige legeforening (1). Bladets ideologi er basert på et religiøst syn der homofili og homofilt samliv er uønsket og «helbredelse» av homofili er mulig og ønskelig. Det knyttes an til antihomoseksuelle grupper i USA, som fremmer påstander som angivelig er underbygd av vitenskapelig forskning. Dette er imidlertid ofte «forskning» som med sitt utgangspunkt ikke tilfredsstiller vanlige vitenskapelige krav. Publikasjonen utelater og forvrenger også resultater fra anerkjent forskning for å passe egen argumentasjon.

Homofile og lesbiske legers forening tar sterkt avstand fra innholdet i dette bladet og er bekymret over at enkelte norske leger og Norges kristelige legeforening forsøker å gi et faglig alibi til et klart diskriminerende og krenkende budskap. Det syn som kommer frem i bladet, er imøtegått av fagorganisasjoner i utlandet og i Norge som ufaglig og uetisk. Leger som bidrar til et slikt blad, er med på å legitimere et syn på homofile og en praksis som er diskriminerende og som kan føre til alvorlig psykisk belastning for enkelte.

Anbefalte artikler