Artikkel

Medlemmer av Norsk medisinstudentforening per 4.8. 2003, totalt og etter innmeldingsår 2000 – 2003 og studiested/land

Totalt

2000

2001

2002

2003

Univ. i Oslo

845

175

129

135

139

Univ. i Bergen

709

184

133

175

48

NTNU, Trondheim

397

83

68

103

21

Univ. i Tromsø

330

78

72

64

24

Norge totalt

2 281

520

402

477

232

Polen

211

79

30

39

9

Ungarn

205

82

19

24

20

Tyskland

190

45

37

38

8

Danmark

110

19

27

15

25

Irland

95

23

3

31

10

Tsjekkia

41

17

10

9

2

Storbritannia

34

12

11

2

2

Australia

32

5

5

7

5

Nederland

28

4

2

0

1

Sverige

13

1

1

3

2

Malta

6

1

2

1

1

Østerrike

4

0

1

0

0

Italia

2

0

1

0

0

Slovakia

1

0

0

0

1

Bosnia/Hercegovina

1

0

0

1

0

Utlandet totalt

973

288

149

170

86

Nmf totalt

3 254

808

551

647

318

Anbefalte artikler