Nytt fra nett

Artikkel

Mener legemiddelindustrien konkluderer i egen favør

Annethvert forsøk som finansieres av legemiddelindustrien ender opp med en konklusjon i favør av den nye medisinen, mot 16 % i forsøkene som er støttet av det offentlige, ifølge en ny undersøkelse, publisert i JAMA.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2386

Greie besøkstall for Fritt sykehusvalg på nett

Fritt sykehusvalg Norges Internett-tjenester brukes av rundt 300 personer per døgn.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2303

Flere meldte om alvorlige bivirkninger

Legemiddelverket fikk 1 260 meldinger om bivirkninger i 2002, hvorav 129 gjaldt dødsfall. Andel alvorlige meldinger gikk opp fra 57 % i 2001 til 63 % i 2002.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2453

Lavere selvmordsrate blant tvillinger

Tvillinger har vesentlig lavere risiko for selvmord enn den øvrige befolkningen, viser en dansk studiepublisert i siste nummer av BMJ.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2322

Virvar av forskrifter avløses av én

En ny og enhetlig forskrift om miljørettet helsevern erstatter 400 lokale og sentrale forskrifter.Den nye forskriften, som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven og trådte i kraft i juli i år, skal gjøre det lettere for kommunene å utøve miljørettet helsevern.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2377

Drøyer med serviceerklæringer

I 1998 ble samtlige statlige virksomheter pålagt av regjeringen å utarbeide egne serviceerklæringer innen utgangen av 2000.Helseministeren ville at dette også skulle omfatte alle norske sykehus.Men hvordan har det gått?

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2395

Røyking dobler risikoen for tuberkulosedødsfall

Personer som smittes av tuberkulose har dobbelt så høy risiko for å dø av sykdommen dersom de røyker, viser en undersøkelse utført ved Chennai’s Epidemiology Centre i India, publisert i The Lancet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2428

Hvordan få ned sykefraværet?

Det nye tverrfaglige senteret for forskning på sammenhenger mellom stress, søvn og helse ved Universitetet i Bergen ønsker å gi dokumenterte svar på dette spørsmålet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2444

Anbefalte artikler