Minileder

Charlotte Haug

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Viggo Jønsson
Geir W. Jacobsen
Erlend Hem
Georg Espolin Johnson
Ivar Sønbø Kristiansen
Einar Skatteboe

Rettelse

Ellen Merete Hagen
Tiina Rekand
Marit Grønning
Svein Færestrand

Kommentarartikkel

Bent Høie
Geir Lorem
Aud Obstfelder

Nyheter

Merete Kile Holtermann
Haakon B. Benestad

Verdens helse

Originalartikkel

Kim Alexander Tønseth
Torgrim Salvesen Andersen
Are Hugo Pripp
Hans Erik Karlsen
Grete Alræk Iversen
Mette Løkeland
Anneli Katrine Fjereide
Line Bjørge
Ole-Erik Iversen
Reidun L. S. Kjome
Thomas Røraas
Anne Gerd Granås
Sverre Sandberg

Oversiktsartikkel

Mathis Korseberg Stokke
Frederic Rivelsrud
Ivar Sjaastad
Ole M. Sejersted
Fredrik Swift

Medisinen i bilder

Trygve Hausken
Jørgen Valeur

Legemidler i praksis

Aud Høieggen
Ingrid Os

Noe å lære av

Ziaullah Kamal
Geir Øystein Andersen
Gunnar Smith
Frøydis Stornes
Knut Haakon Stensæth
Jan Eritsland
Arne K. Andreassen
Håkon Reikvam
Øystein Power
Pål Høvding
Paul Christoffer Lindemann
Haakon Sjursen

Kronikk

Rune Slagstad

Medisinsk historie

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Nylund

Anmeldelser

Inger Helene Vandvik
Marit Hafting
Ole Didrik Lærum
Frode Gallefoss
Astrid Nøklebye Heiberg
Povl Riis
Jørgen G. Bramness
Geir Sverre Braut

Aktuelt i foreningen

Hege Gjessing
Lise B. Johannessen
Lisbet T. Kongsvik
Lise B. Johannessen
Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen
Ellen Juul Andersen

Intervju

Elisabeth Swensen

Kuriosa

Ole Didrik Lærum

Oss imellom

Gunn Marit Seberg