m2012/12★13
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Leder
Brev til redaktøren
Rettelse
Kommentarartikkel
Verdens helse
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Medisinen i bilder
Legemidler i praksis
Noe å lære av
Tidligere i Tidsskriftet
Intervju
Kuriosa
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media