Nyttig og lettlest om søvnsykdommer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bjorvatn, Bjørn

  Søvnsykdommer

  Moderne utredning og behandling. 255 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2012. Pris NOK 398

  ISBN 978-82-450-1150-0

  Mer enn hvert tredje menneske har søvnproblemer av og til, og minst 10 % har langvarige problemer. Søvnsykdommer deles nå inn i seks hovedgrupper: insomnier, døgnrytmeforstyrrelser, søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (bl.a. søvnapné), hypersomnier (bl.a. narkolepsi), parasomnier (bl.a. søvngjengeri) og søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser (bl.a. rastløse bein). Det ser nå ut som om de moderne prinsippene for behandling av søvnforstyrrelser er de samme ved de primære formene og de som tidligere ble kalt sekundære former, men som nå heller bør kalles komorbide søvnproblemer.

  Forfatteren er professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen, leder av Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer og leder av Senter for søvnmedisin ved Haukeland universitetssykehus. Han har vært en foregangsmann for mer vitenskapelig basert behandling av søvnproblemer – spesielt har han vist den gode nytten av søvnrestriksjon, stimuluskontroll og kognitiv terapi. Målgruppen er helsepersonell som møter pasienter med søvnproblemer, dvs. først og fremst fastleger og sykehusleger, men også psykologer, sykepleiere og andre helsearbeidere.

  Layouten er tiltalende og holder leseren våken. Det er 11 tekstkapitler og i tillegg et kapittel med anvendelige skjemaer og et kapittel med nyttige adresser. Hvert kapittel innledes med en punktvis innholdsfortegnelse, og det er flere sykehistorier hvor fastlegen vil kjenne seg igjen. Noen av kapitlene omhandler søvnsykdommer som de fleste fastleger sjelden eller aldri vil møte, men det er viktig å ha skjerpet oppmerksomhet på litt uvanlige tilstander som kan behandles – f.eks. står det at så mye som 80 % av pasientene med søvnapé (som det finnes god behandling for) er udiagnostisert. Det går nok også mange med udiagnostiserte rastløse bein som går glipp av behandling. Boken er godt egnet som oppslagsbok når man får en pasient med uvanlige symptomer.

  I figur 3.1 har trykkfeilsdjevelen vært på ferde: Det ser her ut som om menn har høyere forekomst av insomni enn kvinner. I teksten står det derimot korrekt: Det er flest kvinner som rapporterer insomni, og forekomsten øker med økende alder.

  Det er jo et faktum at mange av dem som kommer til fastlegen (og andre leger) og klager over søvnproblemer, får sovetabletter som eneste behandling. Denne boken gjør det fullt mulig både å diagnostisere søvnproblemer mer eksakt og tilby mer nyansert behandling, inkludert ikke-medikamentelle metoder. Jeg anbefaler boken på det varmeste.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media