Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Per Høglend og medforfattere får amerikansk anerkjennelse

  Per Høglend og medforfattere får amerikansk anerkjennelse

  Per Andreas Høglend (f. 1946) og medforfattere er tildelt The $1000 Scientific Paper Prize for artikkelen Effects of transference work in the context of therapeutic alliance and quality of object relations.

  Artikkelen ble publisert i oktobernummeret 2011 av Journal of Consulting and Clinical Psychology (JCCP), som er et av de høyest rangerte tidsskriftene innen klinisk psykologi. Publiseringen ble omtalt i Tidsskriftet nr. 1/2012 (http://tidsskriftet.no/article/2189831).

  Denne prisen som gis til den mest fremragende empiriske forskningsartikkelen som er relevant for psykoanalyse og publisert i det foregående kalenderår. Den tildeles av American Psychoanalytic Association, og prissummen er, som det fremgår av navnet på prisen, 1 000 dollar.

  Som førsteforfatter av artikkelen er Per Høglend bedt om å komme til i New York i januar 2013 for å presentere arbeidet med studien under vintermøtet til American Psychoanalytic Association.

  Høglend tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1972, ble godkjent spesialist i psykiatri i 1981 og tok doktorgraden i 1995. Han er professor ved Psykiatrisk klinikk ved Universitetet i Oslo og har også tidligere publisert omfattende internasjonalt.

  Allmennlegeprisen 2012 til Fastlegeaksjonen ved Kjetil Karlsen

  Allmennlegeprisen 2012 til Fastlegeaksjonen ved Kjetil Karlsen

  Kjetil Karlsen (f. 1966), som er ansatt ved Sørbyen legesenter i Tromsø, har på vegne av Fastlegeaksjonen mottatt Allmennlegeprisen for 2012 og ble dermed berømmet for sin innsats i kampen for fastlegenes kår.

  Sammen med en gruppe allmennleger stilte Karlsen seg i spissen for det som utviklet seg til en aksjon som førte til at myndighetene ikke kunne ta lett på fastlegenes synspunkter. Rundt 3 000 allmennleger undertegnet protestbrevet og ga Allmennlegeforeningen og Legeforeningen god ryggdekning for og støtte til sine synspunkter og gjorde det lettere å fremføre dem overfor helsemyndighetene.

  Allmennlegeprisen ble innstiftet i 2008 og ble første gang utdelt i 2009. «Prisen deles ut årlig under ordinært landsrådsmøte til et medlem som har gjort en særlig stor innsats for allmennmedisinen,» heter det i statuttene.

  I juryens begrunnelse heter det: «Årets prisvinner har nedlagt en voldsom arbeidsinnsats, utvist stor kreativitet, engasjert både kolleger og befolkning i det sentrale spørsmålet: hva er god allmennmedisin og hvordan må betingelsene være for å kunne levere dette til befolkningen. I bunnen ser vi at det ligger et dypt engasjement for legenes faglige autonomi.»

  Prisen på 15 000 kroner sammen med et grafisk blad ble overrakt Kjetil Karlsen, som takket på vegne av aksjonen og delte æren med sine medaksjonister.

  – Jeg er glad og stolt over å motta denne viktige prisen på vegne av allmennlegeaksjonen. Dette er en inspirasjon til vår videre kamp for en omsorgsfull og faglig sterk allmennlegetjeneste, sa Karlsen.

  Pris for forebyggende medisin til Skogstad og medforfattere

  Pris for forebyggende medisin til Skogstad og medforfattere

  Under Legeforeningens landsstyremøte 2012 ble Legeforeningens pris for forebyggende medisin – en pris på 30 000 kroner – tildelt Marit Skogstad (f. 1955), Kristina Kjærheim (f. 1953), Geir Fladseth (f. 1970) og Pål Molander (f. 1970), for artikkelen Røykeforbud på serveringssteder og luftveissymptomer blant ansatte.

  Artikkelen er basert på en delstudie som viser at innføring av røykeforbud på serveringssteder kan være gunstig for helsen til de ansatte. En høy andel rapporterte om færre luftveissymptomer etter forbudet. Imidlertid var det overraskende mange, ca. 20 % av totalgruppen, som anga flere symptomer. Artikkelen ble publisert i Tidsskriftet nr. 21/2011 (http://tidsskriftet.no/article/2163437).

  Prisutdelingskomiteen for har bestått av Åsa Rytter Evensen, Kristian Hagestad og Charlotte Haug (leder).

  Den norske legeforenings fond for forebyggende medisin har som formål å vekke interesse for temaet gjennom «å belønne den mest verdifulle artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening i perioden forut for Legeforeningens landsstyremøte om et emne av betydning for praktisk og vitenskapelig forebyggende medisinsk arbeid» (§1 i vedtektene).

  Komiteen har i år gjennomgått artikler om forebyggende emner fra og med Tidsskriftet nr. 1/2011 til og med nr. 24/2011. Etter komiteens mening var det én artikkel som særlig pekte seg ut, og komiteen syntes det var særlig prisverdig at effekten av en helsepolitisk beslutning studeres før og etter tiltaket iverksettes. Artikkelen er én av flere som forskergruppen har publisert om dette emnet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media