Kardiovaskulære følgetilstander etter ryggmargsskade

Ellen Merete Hagen, Tiina Rekand, Marit Grønning, Svein Færestrand Om forfatterne

Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1115 – 20

I Tidsskriftet nr. 9/2012, side 1118 skal det i figurteksten til figur 3 være med et avsnitt til:

T10 – T12

  1. God kontroll av mage og ryggmuskulatur

  2. Noe kraft i hoftefleksorer og -adduktorer

  3. God trunkal muskulatur og økt støtte fra hoftemuskler bidrar til økt evne til armsykling

  4. God / normal stabilitet i rullestolen

Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

Figur 3  Funksjonsevne og autonom kontroll i forhold til skadenivå. Figuren er modifisert etter Phillips og medarbeidere (8), gjengitt med tillatelse fra Elsevier

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler