Kardiovaskulære følgetilstander etter ryggmargsskade

Ellen Merete Hagen, Tiina Rekand, Marit Grønning, Svein Færestrand Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1115 – 20

I Tidsskriftet nr. 9/2012, side 1118 skal det i figurteksten til figur 3 være med et avsnitt til:

T10 – T12

  1. God kontroll av mage og ryggmuskulatur

  2. Noe kraft i hoftefleksorer og -adduktorer

  3. God trunkal muskulatur og økt støtte fra hoftemuskler bidrar til økt evne til armsykling

  4. God / normal stabilitet i rullestolen

Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

Figur 3  Funksjonsevne og autonom kontroll i forhold til skadenivå. Figuren er modifisert etter Phillips og medarbeidere (8), gjengitt med tillatelse fra Elsevier

Anbefalte artikler