Kardiovaskulære følgetilstander etter ryggmargsskade

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1115 – 20

  I Tidsskriftet nr. 9/2012, side 1118 skal det i figurteksten til figur 3 være med et avsnitt til:

  T10 – T12

  • God kontroll av mage og ryggmuskulatur

  • Noe kraft i hoftefleksorer og -adduktorer

  • God trunkal muskulatur og økt støtte fra hoftemuskler bidrar til økt evne til armsykling

  • God / normal stabilitet i rullestolen

  Vi beklager feilen. Den er rettet i nettutgaven.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media