Kunngjøringer

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet 10.5.2012 truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Vestre Viken HF, Bærum sykehus som utdanningsinstitusjon i onkologi i gruppe II for inntil ett år tellende tjeneste.

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet 21.5. 2012 truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne St. Olavs hospital ved Orkdal sjukehus som utdanningsinstitusjon i ortopedisk kirurgi i gruppe II.

Anbefalte artikler