()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

  Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet 10.5.2012 truffet slikt vedtak:

  Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Vestre Viken HF, Bærum sykehus som utdanningsinstitusjon i onkologi i gruppe II for inntil ett år tellende tjeneste.

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet 21.5. 2012 truffet slikt vedtak:

  Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne St. Olavs hospital ved Orkdal sjukehus som utdanningsinstitusjon i ortopedisk kirurgi i gruppe II.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media