Mottok reisestipend og priser

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

To store reisestipend og priser for legers vitenskapelige innsats ble delt ut under landsstyremøtet.

Glade prisvinnere. Fra v. Kari Milch Agledahl, Pål Molander (Stami), Eidi Christensen og Tor Severinsen på vegne av Bjørnar Nyen. De øvrige prisvinnerne var ikke til stede. Foto Lise B. Johannessen

Marie Spångberg-prisen fra fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats ble tildelt lege og filosof Kari Milch Agledahl, inntil nylig stipendiat ved Helse Finnmark. Hun får prisen for artikkelen Courteous but not curious: how doctors’ politeness masks their existential neglect. A qualitative study of video-recorded patient consultations der hun er førsteforfatter. Artikkelen er publisert i Journal of Medical Ethics 2011; 37: 65 0 – 654.

Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten gikk til kommunelege Bjørnar Nyen i Porsgrunn og Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten ble tildelt Norsk fotodynamisk terapi (PDT) gruppe ved Eiri Christensen.

Legeforeningens pris for forebyggende medisin gikk til forfatterne av artikkelen Røykeforbud på serveringssteder og luftveissymptomer blant ansatte. Artikkelen er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 21/2011. Førsteforfatter er Marit Skogstad, Stami.

To studie- og reisestipend fra Caroline Musæus Aarsvold fond ble tildelt forsker og førsteamanuensis Håkon Reikvam, Haukeland universitetssjukehus/Universitetet i Bergen og Nigussie Bogale, Stavanger universitetssykehus (for tiden i Canada).

Anbefalte artikler