()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

  Fastlegene til topps i ny undersøkelse

  Fastlegene til topps i ny undersøkelse

  Nordmenn er svært tilfredse med fastlegen sin. Det viser årets undersøkelse fra Norsk Kundebarometer.

  Fastlegene går rett til topps i kåringen over hvilke offentlige tjenester brukerne liker mest og minst i året som har gått. De vurderte fastlegene oppnår 81 av maksimalt 100 oppnåelige brukertilfredshetspoeng, og kan vise til en økning i tilfredshet i forhold til fjorårets måling.

  Undersøkelsen er et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI der 8 990 forbrukere er spurt om hvor tilfredse de er med 189 private bedrifter og ni offentlige instanser der de er faste kunder eller brukere.

  Fastlegene har tidligere tronet på toppen i samme undersøkelse, og i 2010 kom fastlegeordningen best ut i den nasjonale brukerundersøkelsen utført av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Bortimot 75 % av befolkningen sa seg forøyd med ordningen.

  Få NEL til redusert pris

  Få NEL til redusert pris

  Alle medlemmer i Legeforeningen tilbys Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til redusert pris.

  Legeforeningen har forlenget avtalen med Norsk Helseinformatikk (NHI) som utvikler og eier NEL.

  Avtalen innebærer at alle medlemmer i Legeforeningen fortsatt får tilgang på NEL til redusert pris. Rabattsatsen utgjør 25 %.

  Les mer: https://legeforeningen.no/Nyheter/2012/Fa-NEL-til-redusert-pris/

  Tilfreds med legebehandling

  Tilfreds med legebehandling

  Opinionsundersøkelsen som ble utført for Legeforeningen av Respons analyse 7.– 9.5. 2012 viser at nesten ni av ti var helt eller delvis fornøyd med behandlingen de fikk ved siste legebesøk.

  – Det er avgjørende for oss som leger at pasientene er tilfreds med behandlingen, sier president i Legeforeningen Hege Gjessing.

  Spørsmålet har vært stilt med jevne mellomrom siden 1993, og den langsiktige tendensen bekrefter en svak oppadgående kurve fra 1995 til 2011. I 1995 og 1998 lå tallene for de som helt eller delvis enige på 85 %. I løpet av de siste årene har den ligget på rundt 90 %. Årets tall viser at 88 % er helt eller delvis enig i påstanden om tilfredshet med legebehandlingen.

  – Leger er opptatt av å gi pasientene best mulig behandling og de strekker seg nok langt for å gjøre dette. Det er godt å se at pasientene er tilfreds med behandlingen i en tid hvor det har vært mye debatt om helsevesenet. Jeg tolker det slik at de føler seg ivaretatt, sier Gjessing.

  Leger i Norge gjør en god jobb

  Leger i Norge gjør en god jobb

  – Jeg mener dette er uttrykk for at befolkningen ser hvilken jobb det er å være lege og at leger under til dels krevende arbeidsforhold som omstillinger etc., ser at det som er viktig er å gi god faglig behandling til pasientene. Skal legene kunne gi pasientene den behandling de har krav på, må rammevilkårene for å gi god pasientbehandling være så gode som mulige.

  Mange sykehusleger arbeider under omfattende omstillinger og fastlegene får stadig flere oppgaver. – At så mange uttrykker at de er fornøyde er en tydelig tilbakemelding om at pasientarbeidet uansett er blitt prioritert, sier presidenten.

  Fastlegeordningen fungerer godt

  Fastlegeordningen fungerer godt

  I alt 70 % av de spurte mener fastlegeordningen fungerer svært godt eller ganske godt. En like stor andel mener det er lett å få legetime hos fastlegen innen rimelig tid. Men det er vanskeligere å komme gjennom på telefonen til fastlegen, enn å få legetime innen rimelig tid.

  Kvalitetsforskjell i sykehus

  Kvalitetsforskjell i sykehus

  Opinionsundersøkelsen viser at nærmere halvparten av respondentene mener det er store forskjeller i kvaliteten på helsetjenesten mellom ulike sykehus. Nesten 40 % mener også at forskjellene i kvalitet vil øke. To av tre mener at sykehusene må tilføres mer penger dersom de skal kunne utføre sine pålagte oppgaver.

  Undersøkelsen omfattet ca. 1 000 respondenter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media