Oppretter kompetanseområde i allergologi

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Landsstyret vedtok enstemmig å opprette et kompetanseområde i allergologi med krav til utdanning.

Forslaget som har vært utarbeidet av en arbeidsgruppe, har vært på omfattende høring i organisasjonen. Det ble gitt bred støtte til å opprette kompetanseområdet, og de fleste er også enig i regelverket som er foreslått.

Bakgrunnen for ønsket om å opprette et kompetanseområde er følgende: Allergiske sykdommer utgjør en betydelig utfordring for folkehelsen i Norge. Fagområdet allergologi er med dagens organisering fragmentert, og mangler formalisering. Det er behov for økt kompetanse i alle nivåer av helsetjenesten, og i befolkningen generelt.

– Jeg regner med at det skal gå veldig greit å etablere et kompetanseområde i allergologi, sa Kjell Vikenes da han orienterte om arbeidsgruppens rapport

Kompetanseområdet bygger på spesialitetene allmennmedisin, arbeidsmedisin, fordøyelsessykdommer, generell indremedisin, hud- og veneriske sykdommer, lungesykdommer, barnesykdommer og øre-nese-halssykdommer. Representanter for alle spesialitetene har vært representert i arbeidsgruppen.

Anbefalte artikler