Oppretter kompetanseområde i allergologi

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Landsstyret vedtok enstemmig å opprette et kompetanseområde i allergologi med krav til utdanning.

  Forslaget som har vært utarbeidet av en arbeidsgruppe, har vært på omfattende høring i organisasjonen. Det ble gitt bred støtte til å opprette kompetanseområdet, og de fleste er også enig i regelverket som er foreslått.

  Bakgrunnen for ønsket om å opprette et kompetanseområde er følgende: Allergiske sykdommer utgjør en betydelig utfordring for folkehelsen i Norge. Fagområdet allergologi er med dagens organisering fragmentert, og mangler formalisering. Det er behov for økt kompetanse i alle nivåer av helsetjenesten, og i befolkningen generelt.

  – Jeg regner med at det skal gå veldig greit å etablere et kompetanseområde i allergologi, sa Kjell Vikenes da han orienterte om arbeidsgruppens rapport

  Kompetanseområdet bygger på spesialitetene allmennmedisin, arbeidsmedisin, fordøyelsessykdommer, generell indremedisin, hud- og veneriske sykdommer, lungesykdommer, barnesykdommer og øre-nese-halssykdommer. Representanter for alle spesialitetene har vært representert i arbeidsgruppen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media