Leger mot leger?

Einar Skatteboe Om forfatteren

I Tidsskriftet nr. 21/2011 skriver Lars Tjensvoll (1) at han støtter mitt forslag i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2011 (2), men det er uklart hva det er han egentlig støtter. Mitt poeng var at dersom vi virkelig skulle sidestille piloter og leger, skulle legene hatt samme rett som pilotene har – slik piloter har rett til å fly privat, skulle eldre leger ha rett til å ta ut medisiner til eget bruk. Tjensvoll, derimot, mener som tidligere (3) at en slik rett bare bør gis etter gitte kriterier og tester for å vurdere legens funksjonsevne. Han ser med spenning frem til en diskusjon om hvilke krav som skal gjelde for fornyelsen av rettigheter til leger over 75 år, for meg blir det mer interessant å se hvem som føler seg skikket til å sitte i et slikt utvalg. Vil disse bli forhåndsvurdert og testet – i så fall av hvem? Hvem skal teste disse?

Det er noe uvirkelig over at alle de tilstander han nevner, så brått skulle oppstå på 75-årsdagen – er det å forstå slik at vi som er over 75 år, plutselig har alle disse tilstandene? Debatten som har gått om dette i Tidsskriftet, viser at det er vanskelig (4 – 8).

Mitt anliggende er, som anført tidligere, å beholde retten til å kunne rekvirere medisiner til eget bruk. Den retten er jeg automatisk fratatt – med de praktiske problemer dette medfører for så vel meg som fastlegen, som blir totalt unødvendig belastet. Jeg føler behov for å meddele at jeg aldri har fått noen begrunnelse – ei heller ble informert – før jeg sto på apoteket og fikk vite at jeg var fratatt autorisasjonen.

1

Tjensvoll L. Piloter og legelisens. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 2110-1.

2

Skatteboe E. Behandle oss som eldre piloter! Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1278. [PubMed]

3

Tjensvoll L. Eldre piloter, yrkessjåfører – og leger. Tidsskrift Nor Legeforen 2011; 131: 803.

4

Hagen S. Samfunnets hån mot eldre leger. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 311-2. [PubMed]

5

Aasland OG, Bringedal B, Ronge K. Aldersgrense for legers autorisasjon og lisens. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1917-20. [PubMed]

6

Bruusgaard D. Forsvarlighet og autorisasjon. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1906. [PubMed]

7

Janbu T. Eldre leger og lisens. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 111. [PubMed]

8

Hagen S. Hvor er Legeforeningen? Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 13-4. [PubMed]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler