Stillingsavhengig dyspepsi

Trygve Hausken, Jørgen Valeur Om forfatterne
Artikkel

Illustrasjon © Jørgen Valeur

Tyngdekraften påvirker alle kroppens organsystemer (1). I liggende stilling vil magesekkens antrum utvides i leie mot høyre (det øverste bildet) og avlastes i leie mot venstre (det nederste bildet) – her fremstilt ved tredimensjonal ultralydteknikk (A: Antrum, B: Aorta, C: Hud). Distensjon av den distale delen av ventrikkelen har sannsynligvis stor betydning for utvikling av ubehag etter et måltid (2). Slike plager kan lindres ved å legge seg ned i venstre sideleie (3). Kanskje var det nettopp slik de gamle romerne lå under sine etegilder?

Anbefalte artikler