Fastlegen – en nøkkelperson i behandling av psykiske lidelser

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er fastlegen som starter legemiddelbehandlingen hos de aller fleste pasienter med depresjon, angst og psykoser, og de skriver ut 80 % av reseptene.

  Svein Reidar Kjosavik har analysert bruken av psykofarmaka i perioden 2004 – 09. Han har også sett på fordelingen av resepter utskrevet av fastleger, psykiatere og andre leger. Arbeidet er basert på data fra Reseptregisteret, som registrerer alle resepter på psykofarmaka som er innløst ved apotek i Norge, og data fra Fastlegedatabasen.

  – Våre data viser at 15 % av befolkningen fikk minst én resept på psykofarmaka i 2005. Kvinner fikk slike medisiner oftere enn menn. Antall nye brukere av antidepressive og antipsykotiske legemidler øker betydelig med stigende alder, sier Kjosavik.

  – Fastlegene skrev ut ca. 80 % av reseptene – omtrent halvparten av reseptene til pasienter under 20 år og en langt større andel av reseptene til eldre. Fastlegene startet også behandlingen hos de aller fleste. Andelen pasienter som startet behandlingen hos psykiater eller fikk legemidler utskrevet av psykiater, falt raskt med økende alder, sier Kjosavik.

  Studien viser også at forbruket av beroligende legemidler og sovemidler øker med stigende alder. Slike legemidler kan være vanedannende. Mengden legemidler mottatt i løpet av de første tre månedene av behandlingen var den faktoren som hadde størst betydning for risikoen for å utvikle langtidsforbruk eller storforbruk.

  – Behandling av psykiske lidelser omfatter langt mer enn bruk av medikamenter. Fastlegene har en nøkkelrolle, og den enkelte fastleges praksis og kompetanse er viktig for kvaliteten på legemiddelbruken hos pasienter med psykiske lidelser. Arbeidet med å bedre helsetjenesten for denne pasientgruppen må omfatte fastlegene for å kunne lykkes, sier Kjosavik.

  Disputas

  Svein Reidar Kjosavik disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 2.3. 2012 med avhandlingen Prescribing and prescribers of psychotropic drugs in Norway. A population based pharmacoepidemiological study.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media