Kognitiv terapi forebygger ikke psykose

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kognitiv terapi reduserte ikke risikoen for å utvikle psykose hos unge med psykoserisiko, men symptomenes alvorlighetsgrad ble redusert.

  Kognitiv terapi er effektivt ved akutte og vedvarende psykotiske symptomer og kan forhindre tilbakefall. Britiske forskere har nå evaluert effekten av kognitiv terapi hos unge personer med antatt høy risiko for å utvikle psykoselidelse (1).

  288 personer i alderen 14 – 35 år ble randomisert til to grupper. Begge ble undersøkt regelmessig for mental helsetilstand, men den ene gruppen fikk også kognitiv terapi. Oppfølgingstiden var 12 – 24 måneder. 23 deltakere utviklet psykose (8 %), som var færre enn forventet. Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene (OR 0,73; 95 % KI 0,32 – 1,68).

  – Denne sterke studien skulle være den definitive test på om kognitiv terapi kan hindre overgang til psykose, sier forskningssjef Paul Møller ved Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken. – Dette er tidligere undersøkt i seks randomiserte, kontrollerte studier, men ingen kunne vise effekt. Når det i denne store studien heller ikke er signifikant effekt, veier konklusjonen tungt og kan bli stående.

  Det er gledelig at pasientene gjennomgående hadde et positivt forløp både med og uten kognitiv terapi. Observasjon og aktiv monitorering syntes å være mer virksomt enn forskerne antok på forhånd. Resultatene stiller kriteriene for psykoserisiko i et kritisk lys, for kriteriene ser ikke ut til å fange opp reelle risikopasienter godt nok.

  Hvilke fenomener er forbundet med høyere psykoserisiko? To ferske studier fra Norge og Australia har vist at selvforstyrrelser kan predikere psykoseovergang og være kliniske kjernemarkører ved schizofrenilidelser, sier Møller.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media