Den lynbegavede Sabina Spielrein

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Launer, John

  Sex versus survival

  The story of Sabina Spielrein. Her life, her ideas, her genius. 110 s. London: John Launer, 2011. Pris USD 12

  ISBN 978-1-4709-7287-5

  Denne lille boken er en sammenkobling av to temaer. På de første 75 sidene presenterer forfatteren Sabina Spielreins (1885 – 1942) liv og verk. De siste 35 sidene setter hennes mest kjente bidrag, om destruksjonsdriften som forutsetning for ny skapelse og vekst, inn i en moderne evolusjonspsykologisk ramme.

  Sabinas livshistorie er meget fargerik og har vært tema for en film, David Cronenbergs A dangerous method (2011), minst tre tidligere biografier på engelsk og en norsk roman, Karsten Alnæs’ Sabina (1994). Hun var en ekstremt begavet russisk rikmannsdatter som 19 år gammel ble sendt til det berømte psykiatriske hospitalet Burghölzli i Sveits pga. alvorlige nervøse symptomer. Der ble hun Carl Gustav Jungs (1875 – 1961) første pasient i noe som skulle være psykoanalyse.

  I løpet av et knapt år kom hun seg til hektene og fullførte femårige medisinstudier i 1910. I mellomtiden hadde forholdet til Jung gått over i et vennskap som etter hvert fikk sterke erotiske undertoner. Dette skapte store problemer i begges liv og medførte en brevveksling mellom Jung og Freud, mellom Jung og Sabina og mellom Jung og Sabinas mor. Konflikten mellom Freud og Jung oppsto i denne tiden.

  Etter å ha flyttet til Wien presenterte Sabina et foredrag om destruksjonsdriften som vakte kontrovers, men som Freud siden krediterte henne for da han lanserte begrepet dødsdrift i 1920.

  I 1924 vendte Sabina tilbake til Russland og tok del i den kortvarige blomstringen for russisk psykoanalyse. Hun vendte tilbake til sin barndoms by Rostov ved Don, og der virket som psykoanalytiker og skolelege til hun, sammen med sine døtre og 1 500 andre jøder, ble skutt av tyske soldater da de inntok Rostov i 1942.

  Hennes liv er presentert i et levende språk, og man får et godt inntrykk av tankene i den ene av hennes artikler som er blitt berømt.

  I den siste delen presenterer forfatteren evolusjonspsykologien, og han argumenterer for at Sabina allerede i 1911 hadde ideer som foregrep denne nye trenden i psykologifaget. For den som ikke er godt kjent med evolusjonspsykologi, kan man her få en elementær innføring og dessuten noen tips for videre lesning. Forfatterens hovedtese, som avspeiler seg i tittelen, vil imidlertid trenge å bli satt inn i en langt bredere vitenskapshistorisk ramme dersom Sabinas bidrag skulle kunne vurderes.

  Både Freud og de fleste av hans elever var leger og levende opptatt av de nye oppdagelsene innen biologi generelt og nevrologi spesielt, og de skapte psykologiske begreper og resonnementer som i sterk grad lente seg på analogier fra naturvitenskapene. Ikke desto mindre er det stor grunn til å trekke Sabina Spielrein frem fra glemselen, ikke bare pga. hennes livsskjebne, men også grunnet hennes bidrag, som ikke begrenser seg til denne ene artikkelen.

  Jeg anbefaler boken varmt som sengelektyre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media