Fremtiden for det medisinske verdensbildet

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bishop, Jeffrey P.

  The anticipatory corpse

  Medicine, power and the care of the dying. 411 s, ill. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2011. Pris USD 35

  ISBN 978-0-268-02227-3

  Forfatteren er lege og professor i medisinsk etikk ved Saint Louis University i Missouri, USA. Boken retter seg mot leger, helsepersonell og studenter og er en utfordrende og informativ bombe på høyt faglig nivå – av flere anmeldere beskrevet som den viktigste medisinskfilosofiske publikasjonen på flere tiår.

  I de ti kapitlene tas leseren gjennom utviklingen av medisin som fag og betydningen av pasientens og den dødes kropp i fagets historie, filosofi, praksis og prioriteringer. Forfatteren beskriver tankevekkende hvorfor og hvordan medisin som fag har utviklet seg mot den biofysiologiske modellen som har vært dominerende i det 20. århundre, og hvorfor vi de siste tiårene har opplevd et økende ubehag og behov for endring.

  Hans litteraturgjennomgang, sitater og drøftinger er på høyt nivå med spennende og informative diskusjoner og referanser. Ikke minst Bishops bruk og tolkinger av «tenkerne», for eksempel tekstene til Michel Foucault (1926 – 84), vil for mange lesere være provoserende og signifikante.

  Bishop beskriver vårt fags historie og filosofi frem til vår biopsykososiospirituelle modell i dag. I de tre siste kapitlene drøfter han behovet for besinnelse og endring av våre holdninger og målsettinger i møte med multimorbide og etter hvert døende pasienter. Her vektlegger han erfaringene og mulighetene fra palliativ medisin og betydningen av Elisabeth Kübler-Ross (1926 – 2004), Cicely Saunders (1918 – 2005) og Eric Cassell (f. 1928), som har fått bred omtale. Boken er høyaktuell i disse tider med prioritering og samhandling.

  Forfatteren har levert en tankevekkende, utfordrende og velskrevet bok om utviklingen av og fremtiden for det medisinske verdensbildet. Den er krevende å lese, men et funn for kolleger og studenter som er opptatt av meningen med livet og faget. Egentlig vil vi alle ha stort utbytte av å lese den. Viktige brikker og spørsmål faller på plass.

  Boken gir et vesentlig bidrag til en rikere medisinsk diskurs: grunnlaget for hvordan vi tenker og praktiserer medisin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media