God stemning på landsstyremøtet

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gode helsepolitiske debatter dannet rammen om årets landsstyremøte som samlet mer enn 140 delegater fra hele landet på Oslos tak – Soria Moria hotell og konferansesenter.

  Oslo Medisinske Pikekor (OMP) satt tonen i landsstyremøtet med flott sang. Foto Lise B. Johannessen
  Oslo Medisinske Pikekor (OMP) satt tonen i landsstyremøtet med flott sang. Foto Lise B. Johannessen

  Vel forberedte innlegg, temperatur, humor og gjennomgående god stemning preget debattene. Dirigentene Anne Mathilde Hanstad og Bjørn Martin Aasen loset som alltid landsstyremøtet vel i havn, og ordstyrer Aslak Bonde hadde et fast grep om de to viktige debattene om fremtidens helsetjeneste. Hvordan skape bedre kvalitet og tilgjengelighet i fastlegeordningen? Og hva må til for å øke samfunnet, helsetjenesten og den enkeltes ansvar for forebygging? var tema for de to debattene der sentrale politikere og aktører i helsetjenesten møtte Legeforeningen.

  Må tuftes på kvalitet

  Må tuftes på kvalitet

  Kvalitet i helsetjenesten var også budskapet i presidentens tale til landsstyremøtet. – Helsetjenesten må tuftes på kvalitet, sa Hege Gjessing.

  – For at pasientene skal få en så god behandling som mulig, må helsetjenesten utvikles. Det vil alltid være en hovedoppgave for Legeforeningen å forbedre vilkårene for godt legearbeid, sa hun og pekte på at ny kunnskap må tas i bruk så raskt som mulig. – Det gir et bedre tilbud til pasientene, men gjør også at vi som fagfolk får mulighet til å utvikle yrket best mulig. Da trives vi i jobben, fastslo Hege Gjessing.

  I dialog om fastlegeforskriften

  I dialog om fastlegeforskriften

  I talen understreket hun at forslaget til ny fastlegeforskrift må endres. – To ting er blitt tydeliggjort gjennom denne saken; nordmenn er svært fornøyd med fastlegen, og fastlegene selv føler eierskap til ordningen. De har sin lojalitet til pasientene, sa hun.

  Gjessing viet også omstillinger i sykehus oppmerksomhet. Hun viste til problemet med at det gjennomføres store omstillinger uten konsekvensanalyser, og pekte på at det er forskjellig virkelighetsforståelse mellom fagpersonell og ledelse. – Legene opplever større arbeidspress enn tidligere, og for lite tid til faglige diskusjoner, overlevering av kunnskap og tid til samtaler med pasienter og pårørende. Dette er alvorlige signaler, sa hun.

  – Gjessing påpekte også at det er Legeforeningens plikt å jobbe for at leger blir ledere. – Det er dokumentert at sykehus som ledes av personer med medisinsk faglig bakgrunn, gjør det bedre både når det gjelder pasientoverlevelse og økonomisk kontroll. Det viktigste som nå må gjøres er å sørge for at de lederne som er nærmest pasientene får mer makt og ansvar. De må få anledning til å drive ledelse, som er noe annet enn administrasjon, sa hun.

  Avslutningsvis sa Legeforeningens president at det er et kjennetegn ved vår forening at vi har stor evne til å samle oss om felles standpunkt og jobbe sammen for felles mål. – Det mener jeg er en fantastisk egenskap og det må vi fortsette med.

  – Vi leverer et av de viktigste velferdsgodene i samfunnet. Det er et stort ansvar, og som Legeforeningens generalsekretær til enhver tid sier: «Vi må være en del av løsningen, og ikke en del av problemet». På den måten setter Legeforeningen dagsorden, på den måten gjør vi en forskjell. Ved hele tiden å sette kvalitet først viser vi ansvar for helheten og slik bygger vi videre på den legitimiteten Legeforeningen har bygd opp gjennom 126 år, avsluttet presidenten.

  Talen er tilgjengelig på https://legeforeningen.no/Nyheter/2012/Helsetjenesten-ma-tuftes-pa-kvalitet/

  Debatterte fastlegeordningen

  2012 har vært preget av forslaget til ny fastlegeforskrift. Legeforeningen har vært sterkt kritisk til høringsutkastet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Foreningen håper at høringsprosessen vil munne ut i en videreføring av fastlegeordningen som bidrar til å styrke og videreutvikle den, og ikke river grunnen under selve ordningen. I den ene av de to helsepolitiske debattene ble fastlegeordningen tatt opp til debatt. (Se egen sak).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media