Revaskularisering ved koronarsykdom

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Registerdata kan ikke gi sikre svar på om perkutan koronar intervensjon er bedre enn bypassoperasjon ved koronar hjertesykdom.

  I en amerikansk studie ble data fra to store registre koblet for å gjøre en ikke-randomisert sammenlikning av utfall etter perkutan koronar intervensjon (PCI) og aortokoronar bypassoperasjon (ACB) (1). Pasienter ≥ 65 år med tokars- eller trekarssykdom uten akutt hjerteinfarkt som var behandlet med enten perkutan koronar intervensjon (n = 86 244) eller aortokoronar bypassoperasjon (n = 103 549) ble inkludert. Median oppfølgingstid var 2,7 år. Det var ingen signifikant forskjell i overlevelse etter ett år. Etter fire år var mortaliteten etter aortokoronar bypassoperasjon lavere enn mortaliteten etter perkutan koronar intervensjon.

  – I utgangspunktet var gruppene svært ulike, blant annet når det gjaldt alderssammensetning, kjønnsfordeling, komorbiditet og forekomst av trekarssykdom, sier seniorkonsulent dr.med. Jan Erik Otterstad ved Senter for hjerteforskning, Sykehuset i Vestfold. – Selv med avanserte justeringsanalyser erkjenner forfatterne muligheten for seleksjon og ukjente faktorer som kan ha hatt innflytelse på resultatene. Konfunderende faktorer kan forklare forskjellen i mortalitet.

  I en ledsagende lederartikkel påpekes det at observasjonsstudier ikke kan erstatte randomiserte, kontrollerte studier (2). Likevel gir det store antallet pasienter i denne studien styrke.

  – Observasjonsstudier gir detaljer om hvordan og hvem som får behandling og hvordan seleksjonen av pasienter varierer mellom behandlingsgruppene, sier han. – Dette er en interessant studie med store tall, men med selekterte pasienter og ukjente konfunderende faktorer. Resultatene kan derfor ikke anses som representative for effekten på dødeligheten etter perkutan koronar intervensjon versus aortokoronar bypassoperasjon i en generell pasientpopulasjon, sier Otterstad.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media