Tydelige og klare fastleger

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Full støtte til Allmennlegeforeningen og Legeforeningens håndtering av fastlegeforskriften.

  Full støtte til Hege Gjessing og Trond Egil Hansen hos allmennlegene. Foto: E J Andersen
  Full støtte til Hege Gjessing og Trond Egil Hansen hos allmennlegene. Foto: E J Andersen

  Allmennlegene sto langs veggene og det ble båret inn ekstra stoler, da landsrådsmøtet i Allmennlegeforeningen åpnet i Larvik 10. mai. Forslaget til fastlegeforskriften skulle drøftes. 200 fremmøtte fikk høre det de forventet, nemlig at Allmennlegeforeningen og Legeforeningen kjemper for endringer og at det er god dialog med Helse- og omsorgsdepartementet.

  Medlemmene tas med på råd

  Medlemmene tas med på råd

  Leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen trakk frem at Helse- og omsorgsdepartementets arbeid frem mot forslaget til revidert fastlegeforskrift skjedde bak lukkede dører. Legeforeningens gjentatte initiativ og tilbud om å medvirke, ble avvist. Allmennlegeforeningen opplevde at forslaget til ny fastlegeforskrift som ble lagt ut på høring 22. desember, var mye verre enn de hadde fryktet.

  – Det stilles krav som er innbyrdes uforenlige. Mange nye administrative oppgaver gir mindre tid til pasientene. De får et dårligere tilbud, fastslo han.

  – Legene er næringsdrivende og trenger forutsigbarhet i rammebetingelsene. Forslaget gir ikke det. Fastlegeordningen bygger på avtaler. I forslaget foreslås det å flytte bestemmelser over fra avtaler til forskriften. Allmennlegeforeningen er grunnleggende uenig i at forskriftsfesting på dette detaljeringsnivået er tjenlig, mente Hansen.

  Han trakk frem en alvorlig misforståelse om basistilskuddet. Basistilskuddet er delbetaling for pasientbehandling og har aldri vært ment å finansiere aktivitet ut over det. Legenes driftstilskudd som varte fra 1984 til 2001, oppsto ved at takstene for pasientbehandling ble redusert tilsvarende. Dette ble videreført som basistilskudd i fastlegeordningen fra 2001.

  – Når departementet nå mener at nye oppgaver tilknyttet listen kan anses finansiert av basistilskuddet, er dette en påstand som er kunnskapsløs og historieløs, sa Hansen.

  Forskriften til fastlegeordningen er den klart viktigste saken som Allmennlegeforeningen arbeider med nå. Allmennleger over hele landet har skrevet avisinnlegg, deltatt i debatter og formidlet sin fortvilelse over svakheter i forskriften som de mener vil svekke det tilbudet pasientene får. Legene er redde for at fastlegeordningen skal ødelegges. Det er en svært vellykket helsereform og derfor har legene sagt tydelig ifra. En god helsetjeneste må ikke raseres.

  Avventer

  Avventer

  Trond Egil Hansen mente at departementet har erkjent at det er nødvendig å gjøre endringer. Høringssvarene og legenes reksjoner er tydelige signaler. Han sa at det oppleves nå å være reell dialog. Partene avklarer hvor det er skinnuenighet og reell uenighet.

  – Tenk hvor mye støy som kunne vært unngått dersom dette hadde vært gjort i fjor høst, før departementets forslag ble sendt på høring! Hvis Legeforeningen ikke opplever at det skjer endringer som er tilfredsstillende, vil landsrådet bli innkalt på nytt for å ta stilling til forslagene, sa Hansen.

  Samarbeid et viktig prinsipp

  Samarbeid et viktig prinsipp

  President Hege Gjessing fikk stor applaus flere ganger da hun fortalte om hvor dedikert hun opplever at allmennlegene er til sine pasienter og at de ikke vil at en fastlegeforskrift skal svekke denne holdningen. Presidenten sa at forskriften er en av to topprioriterte saker for Legeforeningen nå. Den andre er omorganiseringen av sykehusene.

  Presidenten understreket at Legeforeningen ikke planlegger en aksjon. – Det vi gjør, er at foreningen forbereder seg for de ulike scenariene som måtte komme. Presidenten pekte på at foreningen har et ansvar for å planlegge for alle eventualiteter. Gjessing takket allmennlegene for at de bruker av sin tid for å bidra til at vi fortsatt får en så god fastlegeordning som mulig i landet, den skal forbedres og ikke på noen måte forverres.

  Årets allmennlege

  Årets allmennlege

  Fastlegeaksjon ved Kjetil Karlsen ble tildelt prisen årets allmennlege på møtet. Les mer på www.fastlegeaksjonen.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media