Eldre med dårlig helse har lave vitamin D-nivåer

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lavt vitamin D-nivå er forbundet med økt risiko for hoftebrudd, hjerteinfarkt, kreft eller død. Assosiasjonen varierer med årstiden.

  Vitamin D har mange biologiske funksjoner. Lavt vitamin D-nivå øker risikoen for dårlig beinhelse, kanskje også for koronar hjertesykdom og kreft.

  I en amerikansk studie ble 1 621 eldre hvite personer fulgt i median 11 år (1). Nivået av 25-hydroksyvitamin D ved studiestart varierte med årstiden – det var lavest om vinteren og høyest om sommeren. Lavt vitamin D-nivå om vinteren var vanligst hos kvinner og hos dem med bosted nord i USA og var forbundet med høy kroppsmasseindeks, hypertensjon, lav fysisk aktivitet og høyt parathormonnivå. Lavt vitamin D-nivå var forbundet med forekomst av hoftebrudd, hjerteinfarkt, kreft eller død i løpet av studieperioden, men assosiasjonen varierte med årstiden da målingen ble gjort. En 24 % høyere risiko ble funnet for vitamin D-nivåer under 43 nmol/l, 50 nmol/l, 61 nmol/l og 55 nmol/l for henholdsvis vinter, vår, sommer og høst.

  – I denne prospektive observasjonsstudien brukes et klinisk relevant endepunkt, ikke bare risikomarkører for sykdom, sier professor Haakon Meyer ved Avdeling for samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo, og Nasjonalt folkehelseinstitutt. – Studien støtter anbefalinger om 50 nmol/l som nedre grense for vitamin D-nivå. Dette er i samsvar med gjeldende norske anbefalinger. Noen forskere anbefaler en høyere grense, men fortsatt er kunnskapsgrunnlaget for dette svakt, sier Meyer.

  – I en svensk studie (2) ble det påvist høyere dødelighet hos eldre menn med lave og med svært høye vitamin D-nivåer, påpeker Meyer. – Høydosebehandling med vitamin D bør derfor prøves ut i randomiserte studier før dette eventuelt kan anbefales som forebyggende behandling, sier han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media