Robotassistert laparoskopisk kirurgi ved gynekologisk sykdom

Bilal M. Sert Om forfatteren
Artikkel

Robotassistert laparoskopisk radikal hysterektomi ved livmorhalskreft har vært utført ved Radiumhospitalet siden 2005.

Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB Scanpix

Et robotkirurgisk system, kalt da Vinci-systemet, er de siste årene tatt i bruk i gynekologisk kirurgi. Det har vist seg nyttig ved bl.a. myomektomi, tubal reanastomose, kompleks hysterektomi og behandling av omfattende endometriose og sakrokolpopeksi. Innen gynekologisk onkologi er roboten blitt brukt til radikal hysterektomi ved livmorhalskreft og ved paraaortal lymfadenektomi, trakelektomi, eggstokktransposisjon, endometriekreft og eggstokkreft.

Vi rapporterte den første robotassisterte laparoskopiske radikale hysterektomi og bekkenlymfadenektomi i 2006 (1). Siden er det publisert en rekke artikler om disse inngrepene (2, 3). Vi har vist at robotassisterte prosedyrer er teknisk gjennomførbare, trygge og gir tilfredsstillende histopatologiske resultater. Vi har også funnet at robotassistert laparoskopisk radikal hysterektomi er assosiert med mindre blodtap og kortere sykehusopphold sammenliknet med laparoskopi og laparotomi (4). Vi mener at dette er en lovende teknikk som vil bli mye brukt i gynekologisk onkologi fremover.

Anbefalte artikler