Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Charlotte Haug

Medisin og vitenskap

Helge Stormorken
Ståle Pallesen
Bjørn Bjorvatn
Inger Hilde Nordhus
Arvid Skjerve
Hans Petter Schjønsby

Kommentar og debatt

Hanne Dinesen
Jan H. Dobloug
Øyvind Flatner
Marit Krohg
Eirik Bø Larsen
Terje Vigen
Helene Pande
Anne Luise Kirkengen
Kristin Bjartveit
Hans Halse
Steinar Madsen
Ivar Vollset
Gro Ramsten Wesenberg
Holger Moe Tørisen
Kirsten Myhr
Finn Egil Skjeldestad
Bjørn Hagen

Nyheter og reportasjer

Hans Petter Fosseng
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Rolf Kåresen
Ellen Schlichting
Mons Lie
Arne Retvedt Rosseland
Magne Nylenna

Fra foreningen

Hans Kristian Bakke
Lisbet T. Kongsvik
Anne Kjersti Befring
Lars Duvaland
Lise B. J ohannessen
Lise B. Johannessen