Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Gunstig diett

Omkring 10 % av innbyggerne i asiatiske byer utvikler koronar hjertesykdom. Forekomsten er økende, og dette kan ikke forklares av tradisjonelle risikofaktorer alene. En studie med 1 000 deltakere (Lancet 2002; 360; 1455–61) viser at en diett rik på a-linolensyre sannsynligvis kan redusere forekomsten. Alle deltakerne hadde kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer. Halvparten ble randomisert til å følge en diett rik på helkorn, frukt, grønnsaker og nøtter. Etter to år var forekomsten av hjerteinfarkt 50 % lavere i intervensjonsgruppen enn i kontrollgruppen (21 versus 43 tilfeller; p < 0,001).

Trening som teller

En drøy mils jogging per uke er tilstrekkelig for å bedre lipoproteinprofilen i plasma (N Engl J Med 2002; 347: 1483–92). Det viser en intervensjonsstudie med 111 sedate og lett overvektige personer. Deltakerne ble gruppert etter treningsmengde og fikk målt lipoproteinene i plasma regelmessig. Lipidprofilen var avhengig av hvor mye den enkelte trente, men ikke av hvor intens treningen var. Bedringen var uavhengig av økt fysisk kapasitet og vektreduksjon.

Sink mot diaré

Sinktilskudd i to uker reduserer sykelighet og dødelighet ved diaré hos barn (BMJ 2002; 325: 1059–63). Behandlingen er tidligere testet i mindre, kliniske studier. Nå har mer enn 8 000 barn deltatt i en studie, der større andeler av de syke etter hvert ble behandlet med sink. Antall dødsfall blant barna som fikk sink, var omkring halvparten av antallet blant dem som bare fikk væskebehandling. Samtidig var det færre tilfeller av akutte nedre luftveisinfeksjoner i intervensjonsgruppen.

Analgetika og hypertensjon

Kvinner er storforbrukere av smertestillende medikamenter (Arch Intern Med 2002; 162: 2204–8). En prospektiv studie av unge, amerikanske sykepleiere viser en sterk sammenheng mellom bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske midler og forekomst av hypertensjon. Kvinner som brukte slike medikamenter i 22 dager eller mer per måned hadde dobbel så stor risiko for å utvikle hypertensjon i løpet av to år i forhold til kvinner som ikke brukte slike medikamenter (relativ risiko 1,86; 95 % KI 1,51–2,28).

Anbefalte artikler