Atopisk dermatitt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fra det første internasjonale symposium om atopisk dermatitt ble arrangert i Oslo i 1979 etter initiativ fra Georg Rajka, har det vært en formidabel økning i antall publikasjoner med fokus på denne sykdommen. Tilfanget av detaljkunnskaper er nå så stort at det er vanskelig å holde seg oppdatert med utviklingen. Likevel synes det fortsatt å være langt igjen til en forståelse av sykdommens etiologi og patogenese.

  Den foreliggende boken består av en samling av 30 artikler, skrevet av 64 forfattere, som representer et solid utvalg av aktive forskere innen fagfeltet. Artiklene er gruppert i seks seksjoner: sosioøkonomiske aspekter, generelle mekanismer, cellulære aspekter, immunologiske triggere, intervensjon og behandling og til slutt et kort kapittel om fremtidsaspekter, skrevet av redaktørene.

  Artiklene er skrevet etter noenlunde samme lest, og fremstår som oversiktsartikler innen de feltene de enkelte forfattere arbeider. Alle artiklene har mange referanser. Spennvidden i artikkelsamlingen er stor. I seksjonen om behandling omhandles for eksempel så vel kinesisk urtemedisin som de nye topikale immunmodulatorene.

  Boken inneholder svært mye stoff og gir god tilgang til oppdaterte kunnskaper om atopisk dermatitt. En svakhet er at det ikke er noen kritisk sammenfatning innenfor de ulike områdene. De ulike elementer av kunnskaper kan sees på som bitene i et puslespill, men det gjenstår å legge puslespillet. Redaktørene hjelper ikke leseren med dette.

  Boken gir ingen fullstendig oversikt over sykdommen. Eksempelvis er kliniske aspekter ikke beskrevet. Jeg finner den mest hensiktsmessig som et utdypende supplement til en lærebok om atopisk dermatitt. Selv om redaktørene i forordet mener at boken passer til allmennpraktikere, så vel som til medisinstudenter, tror jeg boken vil være mest aktuell for spesielt interesserte, slik som dermatologer, pediatere og kanskje først og fremst for forskere innenfor fagfeltet.

  Redaktørene, som begge er meget sentrale i forskningsmiljøet knyttet til atopisk dermatitt, skal ha honnør for at de har klart å mobilisere så mange forskere til å sammenfatte sine resultater og synspunkter i denne boken.

  Boken er sparsomt illustrert med en del skjematiske figurer og noen få kliniske fotografier i svart-hvitt og fremstår ikke som spesielt påkostet.

  TorLangeland

  Hudlegen ved Rådhuset

  Oslo

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media