Ingen effekt av vitamin E ved maculadegenerasjon

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 24/2002 (1) omtales en studie fra Australia som viser at fire års behandling med vitamin E høydosetilskudd ikke har noen innflytelse på utvikling av aldersrelatert maculadegenerasjon (2). Siden slik maculadegenerasjon er hovedgrunnen til nedsatt eller tapt lesesyn i alderen over 65 år, har enhver mulig behandling – eller ikke behandling – stor sosioøkonomisk betydning. Gunnar Høvding (1) sier at det fortsatt ikke finnes behandling for den hyppigste formen, «tørr» aldersrelatert maculadegenerasjon, som utgjør ca. 90 % av alle tilfeller av slik degenerasjon. Dette er heldigvis ikke riktig.

  I fjor ble hovedrapporten fra den amerikanske AREDS-studien (Age Related Eye Disease Study) publisert (3). Studien demonstrerer klart at det er mulig å redusere risiko for forverring av aldersrelatert maculadegenerasjon med enten sink- og kobbertilskudd eller med en kombinasjon av sink, kobber, vitamin C, vitamin E og betakaroten. Studien er gjennomført på en måte som tilfredsstiller de strenge krav til grad 1-«bevis», den høyeste grad av studiekvalitet. Resultatene av denne studien er blitt møtt med begeistring blant netthinnesykdomsorienterte øyeleger. Hele studien kan leses på Internett-sidene til Archives of Ophthalmology (4).

  Heretter må man nærmest anbefale alle pasienter med mer utpreget tørr aldersrelatert maculadegenerasjon å begynne med denne høydosebehandlingen. Røykere må vurderes individuelt pga. en litt høyere lungekreftrisiko ved høydosebehandling med betakaroten.

  Påstanden om at vi dessverre har lite å tilby pasientene med «tørr» aldersrelatert maculadegenerasjon er altså ikke riktig. Om andre næringstilskudd har betydning, er ikke sikkert, men studier med lutein er påbegynt. I mellomtiden anbefales det et intensivt samarbeid med lokale apotek for å skaffe denne kombinasjonen. Et kombinasjonspreparat med alle tilskudd er for tiden ikke tilgjengelig på det norske marked, men markedsføres i USA av Bausch & Lomb som Preservision.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media