Legefakta

Artikkel

Medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf) etter universitet/by og innmeldingsår 2000–02 per 11.11. 2002

Totalt

2000

2001

2002

Univ. i Oslo

880

204

154

147

Univ. i Bergen

800

203

158

182

NTNU Trondheim

466

95

80

101

Univ. i Tromsø

395

91

88

74

Norge totalt

2 541

593

480

504

Dublin

92

24

4

32

Krakow

76

26

17

4

Pécs

74

48

2

2

Debrecen

71

23

14

9

Szczecin

66

28

8

2

Budapest

56

21

8

5

Odense

46

10

16

5

Praha

39

23

10

3

Leipzig

39

11

14

7

Poznan

37

26

4

2

München

36

10

8

2

Szeged

31

11

1

5

Newcastle¹

31

6

3

7

København

24

6

10

4

Warszawa

23

8

3

4

Amsterdam

23

3

2

0

Lübeck

23

5

4

2

Århus

16

3

3

3

Freiburg

16

9

0

2

Würzberg

16

0

4

0

Berlin

12

2

4

0

Kiel

10

1

2

1

Bochum

10

2

0

1

Dundee

9

5

4

0

Malta

8

1

2

1

Erlangen

8

2

0

0

Jena

7

1

1

2

Liverpool

7

0

2

1

Hamburg

6

1

1

3

Tübingen

6

1

0

2

Newcastle²

6

0

6

0

Rostock

6

3

0

1

Düsseldorf

6

1

0

2

Giessen

5

2

1

0

Utlandet totalt

1 018

342

172

123

Nmf totalt

3 559

935

652

627

¹  Newcastle, Australia

²  Newcastle, England

Kilde: Legeforeningens medlemsregister.

Tabellen inkluderer kun medisinstudenter som fortsatt er medlemmer av Nmf. Ved skifte av studiested er det nåværende studiested og ikke studiestedet på innmeldingstidspunktet som er lagt til grunn i tabellen. Kun universiteter med minst fem Nmf-medlemmer er tatt med i tabellen. Se også Internett: http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=18#medisinstudenter

Anbefalte artikler